Ministerul Sănătății anunță că începând cu 1 mai avem actualizări ale listei de medicamente din CANAMED. Noua anexă se completează cu prețurile pentru un număr de 29 medicamente noi. Astfel, după poziția nr. 6278, se introduc 29 poziții noi, pozițiile nr. 6279 – 6307

Prin același ordin sunt modificate alte 35 poziții, din care:

  • pentru 22 poziții, respective medicamentele aflate sau care s-au aflat sub incidența contractelor cost-volum/cost-volum rezultat au fost actualizate prețurile urmare a corecției anuale, precum și valabilității acestora
  • pentru un număr de 6 poziții, respectiv pentru medicamentele cuprinse la pozițiile nr. 1176, 2249, 2250, 2456, 5082 și 5615 au fost majorate prețurile maximale potrivit solicitării deținătorului APP
  • pentru un număr de 5 poziții, respectiv pozițiile nr. 2629, 4115, 4116, 5089 și 5090 au fost modificate ca urmare a schimbării deținătorului APP și formei de ambalare  potrivit cu cele cuprinse în Notele de preț
  • pentru pozițiile 207 și 208 a fost adăugată pe coloana observații “Prețurile sunt aprobate cu o diminuare de 5% pentru o perioadă de 12 luni”.

Ultima actualizare include și abrogarea a 20 de poziții, urmare a solicitărilor depuse de ANMDM sau deținătorii de autorizație de punere pe piață.

Prețurile maxime stabilite de minister în Canamed sunt obligatorii pentru deținătorii de autorizație de punere pe piață (DAPP) a medicamentelor, pentru distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente din România care au relații contractuale cu Ministerul Sănătății, cu casele de asigurări de sănătate sau cu direcțiile de sănătate publică județene.

Pentru farmaciile sau alte entități care nu se află în relații contractuale cu casele de  asigurări de sănătate, cu direcțiile de sănătate publică județene sau cu Ministerul Sănătății, prețurile sunt cuprinse în Catalogul public.

Catalogul CANAMED este disponibil aici: https://ms.ro/media/documents/28.03.2024_Catalog_Public__national_al_preturilor_maximale_ale_medicamentelor.xlsx.