Decizia prelungirii până la 31 martie 2020 a Programului naţional de sănătate şi a Contractului-cadru pentru acordarea asistenţei medicale este o decizie necesară pentru asigurarea continuităţii activităţilor din sistem, a afirmat ministrul Sănătăţii, Victor Costache.

El s-a referit la faptul că, miercuri, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Executivul a aprobat HG pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi Hotărârea de Guvern privind prelungirea termenului de aplicare a HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru prorogarea unor termene.

„Este o decizie necesară pentru asigurarea continuităţii activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, dar şi pentru decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale contractate pentru primul trimestru al anului 2020, fără discontinuitate, în condiţiile în care nu este aprobat încă bugetul pentru anul viitor. Mai mult, în acest timp lucrăm la schimbarea de paradigmă în ceea ce priveşte organizarea programelor de sănătate. Unele dintre aceste programe au probleme organizatorice, o execuţie bugetară deficitară, deficienţe pe care le vom regla în 2020. Unele dintre programe se vor reîntoarce la Casa de Asigurări. Ne dorim eficientizarea programelor de sănătate”, a subliniat ministrul Sănătăţii, citat în comunicat. AGERPRES