Ministerul Apărării Naţionale, Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au demarat un proiect care are ca scop crearea la nivel naţional a unui sistem integrat de comunicaţii, arhivare şi prelucrare a investigaţiilor medicale multimedia, în cadrul Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA).

Proiectul se numeşte „Eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de reţeaua medicală militară prin crearea la nivel naţional a unui sistem integrat de comunicaţii, arhivare şi prelucrare a investigaţiilor medicale multimedia (MILMACS), în cadrul Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA)”, cod SMIS 154595, informează un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit sursei citate, proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor medicale acordate în cadrul reţelei medicale a MApN, prin dezvoltarea unei soluţii complete de management al fluxului de imagini, videoclipuri şi documente medicale multimedia rezultate în urma investigaţiilor medicale de care beneficiază pacienţii spitalelor militare.

Proiectul va fi implementat în cele 14 unităţi medico-militare din subordinea

Ministerului Apărării, fiind dezvoltat în beneficiul pacienţilor care solicită servicii medicale şi al cadrelor medicale şi pacienţi de zi cu zi care solicită servicii medicale.

Rezultate urmărite prin implementarea proiectului vizează:

* colaborarea eficientă şi cu uşurinţă între specialiştii din domeniul sănătăţii, prin instrumentele puse la dispoziţie de sistem, precum şi stocarea documentelor medicale şi informaţiilor sensibile într-o manieră care să asigure securitatea şi siguranţa lor;

* asigurarea unor capacităţi de întâlnire virtuală în timp real, colaborativă, pentru medicii şi specialiştii din domeniul medical în cadrul consultaţiilor pe care le acordă;

* asigurarea accesului pacienţilor, din orice locaţie, la Registrul Electronic Medical Multimedia, pentru a-şi putea vizualiza rezultatele investigaţiilor proprii, indiferent de unde au fost efectuate acestea în reţeaua sanitară militară, inclusiv pentru a le putea pune la dispoziţia altor specialişti, în conformitate cu prevederile legale privind „a doua opinie”;

* includerea în cadrul sistemului a unor aplicaţii de telemedicină care utilizează tehnologii de imagistică şi multimedia specifice unor domenii medicale cum ar fi medicina de urgenţă, tele – mamografia, tele-radiologia, tele-dermatologia, tele-neurologia, tele-EEG, tele-AVC, tele-cardiologia, tele-oftalmologia sau tele-oncologia;

* utilizarea platformei sistemului ca o resursă bogată pentru studii clinice de cercetare, precum şi în scopuri academice.

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni (31 ianuarie – 31 decembrie 2023), aceasta cuprinzând şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară II, Prioritatea de investiţii 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS 2.4 – „Creşterea gradului de utilizare a internetului”, iar valoarea totală a acestuia este de 148.000.602,50 lei din care 141.697.370,43 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR/FC/FSE/ILMT) şi din bugetul naţional. AGERPRES