Wolters Kluwer România organizează webinarul Modificări legislative în domeniul Achizițiilor Publice pe 28 octombrie 2020, între orele 13:00 – 17:00.

Webinarul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp si cu echilibru, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

BENEFICII PARTICIPANTI:

Te vei familiariza cu noile modificări legislative în domeniul Achizițiilor Publice, respectiv modificările aduse Legii 98/2016, Legii 99/2016 și Legii 101/2016 prin OUG 114/2020, dar și HG 395/2016 și HG 394/2016 prin HG 485/2020.

AGENDA EVENIMENTULUI:

  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice/modificări legislative;
  • Planificarea/pregătirea procesului de achiziții publice;
  • Proceduri de atribuire;
  • Valoarea estimată;
  • Instrumente și tehnici speciale;
  • Subcontractarea;
  • Documentația de atribuire;
  • Stabilirea criteriilor de calificare/atribuire;
  • Modificarea Contractului;
  • Garanția de participare și Garanția de bună execuție;
  • Documentul constatator etc.
  • Legea 101/2016 – remediile și căile de atac;
  • Pași pentru realizarea și depunerea contestației către CNSC;
  • Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor;
  • Discuții libere/spețe.

SPEAKER:

RAZVAN PURDEL – are o experiență de 9 ani în domeniul achizițiilor publice. A activat 3 ani ca expert în achiziții la o autoritate contractantă (public), iar timp de 6 ani a fost consultant în achiziții publice pentru autorități contractante și operatori economici (privat). Este recunoscut pentru experiența sa de aproape 5 ani în formare în domeniul achizițiilor publice, cu peste 200 de cursuri, atât cursuri practice SEAP/SICAP, cât și cursuri de Expert Achiziții Publice.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, accesați:

https://info.wolterskluwer.ro/modificari-legislative-in-domeniul-achiziilor-publice/