Medicii de familie vor putea acorda servicii medicale şi la domiciliul pacientului, potrivit unei hotărâri de guvern de modificare a HG nr. 696/2021 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Adriana Pistol.

„Aici sunt cele mai importante noutăţi. Astfel, pachetele de servicii de bază în asistenţa medicală primară au fost extinse la o serie de servicii pe care medicii de familie le pot acorda, conform curriculei de pregătire. Aceste pachete de servicii acordate de către medicii de familie se pot, de acum încolo, acorda, pe lângă locaţia cabinetului medicului de familie, şi la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, ceea ce creează foarte clar premisele asigurării unui acces permanent la servicii medicale acordate de medicul de familie, cu diminuarea evidentă a perioadei de recuperare a sănătăţii”, a declarat Adriana Pistol într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.
Oficialul MS a precizat că în ceea ce priveşte accesul asiguraţilor la servicii, administrarea de medicamente sub diverse forme, precum şi de medicamente recomandate de medicii de familie ca urmare a actului medical propriu se poate face şi la domiciliu, inclusiv în afara progra
„Astfel, s-a asigurat accesul pacienţilor, pe o durată de minim 35 de ore pe săptămână, minim cinci zile, sigur, repartizarea acestui nou program de lucru fiind stabilită prin negociere cu Casele de Asigurări de Sănătate”, a adăugat Pistol.
Totodată, în pachetul de servicii medicale de bază acordat de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice au fost incluse şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea Medicină Fizică şi Reabilitare, în cabinetul medical.
De asemenea, a menţionat aceasta, în ceea ce priveşte derularea relaţiilor contractuale a fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru, cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică.
Totodată, a explicat ea, s-a reglementat valoarea garantată a punctelor per capita şi per serviciu medical în asistenţa medicală primară şi valoarea garantată a punctului pe serviciul medical în asistenţa medicală ambulatorie.
„Nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, prin stimularea şi cointeresarea medicilor de familie şi a celor din serviciile ambulatorii clinice aflaţi în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări, pentru un acces cât mai bun al asiguraţilor la serviciile medicale prespitaliceşti, fondurile care sunt neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor putea fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depăşesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare medic până la consumarea acestor sume”, a mai afirmat Pistol. AGERPRES