Perioada în care cabinetul medical individual a furnizat servicii medicale şi conexe actului medical constituie experienţă profesională pentru titularul cabinetului şi este asimilată vechimii în muncă, cu îndeplinirea unor condiţii, prevede un proiect legislativ ce vizează completarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii, adoptat de Senat.

Proiectul are ca obiect completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, preconizându-se ca perioada în care cabinetul medical individual a furnizat servicii medicale şi conexe actului medical, respectiv servicii medico-dentare, să constituie pentru titularul cabinetului experienţă profesională de medic, respectiv experienţă profesională de medic stomatolog, şi să fie asimilată vechimii în muncă, dacă serviciile medico-dentare furnizate de medicul titular au produs venituri nete în anul supus asimilării vechimii în muncă a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv şi dacă a achitat contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat aferente perioadei prevăzute.

Conform textului, nu este luată în considerare perioada în care medicul titular a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Proiectul, iniţiat de parlamentari USR şi susţinut de doi senatori PNL, a fost trimis spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES