Președintele Autorității Naționale de Managementul Calității în Sănătate (ANMCS), Vasile Cepoi, a pledat, în cadrul celei de-a patra ediții a Conferinței Naționale ”Pacienții și Medicina Pesonalizată”, pentru acordarea unei importanțe sporite conceptului de ”guvernanță clinică” și inovației în managementul sanitar.

În discursul său, din cadrul evenimentului organizat de Oameni și Companii cu sprijinul partenerului Farmexpert, pe 17 octombrie, la Hotel Ramada Parc din București, Vasile Cepoi a explicat că guvernanța clinică se referă la trei aspecte cheie: standarde, la cel mai înalt nivel profesional,  recunoscute oficial, responsabilitate și transparență și o dinamică permanentă de îmbunătățire.

Scopul aplicării acestui concept se referă, potrivit lui Cepoi, la a le oferi pacienților servicii de sănătate eficace și eficiente, prin armonizarea actelor diagnostice și terapeutice, care le va asigura cel mai bun rezultat, în conformitate cu stadiul actual al științei medicale, protocoale coform ghidurilor și principiilor MBD, la cel mai bun cost pentru același rezultat, eliminarea costurilor nejustificate, autoevaluare, audit clinic, cu cel mai mic risc iatrogen, asumarea riscurilor acceptabile, schimbare de mentalitate organizarea activității pentru a crește siguranța pacientului, identificarea cauzelor eșecurilor și învățarea din erori.

În ceea ce privește obiectivele aplicării guvernanței clinice, președintele ANMCS a vorbit despre opimizarea duratei medii de spitalizare pe boli, reducerea internărilor nejustificate, reducerea intervențiilor medicale ineficace sau inadecvate, reducerea repetării nejustificate a investigațiilor, reducerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, reducerea complicațiilor, incidentelor și accidentelor, evitarea întreruperilor unor activități și educerea cheltuielilor determinate de erori tehnice în utilizarea aparaturii.

”Guvernanța clinică este modalitatea practică de implementare a managementului calității. Totodată, inovația în managementul sanitar  înseamnă schimbare de mentalitate, organizarea activității pentru a crește siguranța pacientului, identificarea cauzelor eșecurilor și învățarea din erori”, a mai explicat Vasile Cepoi.

Cea de-a patra ediție a Conferinței Naționale ”Pacienții și Medicina Pesonalizată” face parte dintr-un program lansat de Oameni și Companii, în 2015. Până în prezent, au fost organizate, pe lângă cele trei ediții ale conferințelor naționale, și cinci dezbateri profesionale. Programul și-a propus să sprijine asociațiile de pacienți, să le ajute să se impună ca parteneri importanți pentru orice discuție legată de sistemul de sănătate din România, indiferent că este vorba despre modificări legislative, recalibrarea unor instrumente sau programe din domeniul sănătății.