Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi Biologi de la Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), organizează primul Congres Naţional Studenţesc de Ştiinţe Medicale şi Biologice, cu titlul „Medicină Integrativă şi Ştiinţe Biologice”, în perioada 12 – 14 mai 2022.

Potrivit organizatorilor, congresul va reuni peste 150 de participanţi de la nivel local şi naţional, care vor avea ocazia să prezinte lucrări ştiinţifice realizate pe parcursul studiilor de licenţă şi să participe la sesiuni plenare, cu scopul aprofundării cunoştinţelor medicale şi biologice şi al dezvoltării capacităţii de comunicare academică şi de cercetare.

Totodată, congresul va avea o importantă componentă practică, constând în ateliere de lucru, în cadrul cărora studenţii vor putea învăţa diverse tehnici şi vor putea să-şi exerseze abilităţile.

Evenimentul îşi propune să configureze un spaţiu propice pentru activitate în cadrul echipelor interdisciplinare, fiind destinat încurajării cercetării ştiinţifice şi punând accent deosebit pe colaborarea strânsă dintre studenţi şi profesori în contextul unui sistem educaţional integrat, axat pe învăţarea prin cooperare, învăţarea bazată pe cercetare şi învăţarea bazată pe proiecte.

Potrivit USV, congresul susţine eforturile academice ale viitorilor profesionişti din domeniul Medicinei şi cel al Biologiei, organizând sesiuni de prezentări ale lucrărilor realizate sub îndrumarea cadrelor didactice, iar cele mai bune prezentări vor fi selectate de către un juriu şi premiate, toate lucrările urmând să fie publicate într-o revistă de specialitate.

Lucrările congresului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni, respectiv Medicină Generală şi Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie şi Dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Medicină Dentară şi Tehnică Dentară, Biologie şi Biochimie.

În cadrul acestor secţiuni, atât studenţii, cât şi profesorii Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice vor prezenta lucrări pe diverse teme din domeniul Ştiinţelor Medicale şi Biologice şi vor asista, în paralel, la prelegeri pe teme de actualitate, susţinute de invitaţi de la universităţi de prestigiu din ţară. AGERPRES

 

Sursa foto: Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava / facebook.com