AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010825 , Romania , Punct(e) de contact: Lorena Toader, Tel. 311.89.70 , Email: Lorena.Toader@gmail.com , Fax: 319.30.72 , Adresa internet (URL): Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Furnizare

Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante – Serviciu Farmacie

Clasificare CPV:

24451100-1 – Antibacterieni pentru uz sistemic

24416000-3 – Vitamine

24473000-6 – Medicamente impotriva maladiilor obstructive ale cailor respiratorii

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:

Valoarea estimata fara TVA: 13,654.8 RON

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
17.03.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu