AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta”Sfantul Apostol Andrei”
Adresa postala: Str.Brailei nr.177 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800578 , Romania , Punct(e) de contact: Marin Craciun , Tel. 0236317232 , Email: emergency.hospital@galati.astral.ro , Fax: 0236317232.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Furnizare

Locul principal de livrare: str. Brailei nr.177 Galati

Valoarea estimata fara TVA: 594,100 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa incheierii contractelor subsecvente ale acordului cadru la 2 luni

Clasificare CPV: 15500000-3 – Produse lactate
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 594,100 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu