Licitatie publica: Furnizare incubatoare de transport neonatal

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Ministerul Sanatatii Publice

Adresa postala: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010024 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Mihailescu , Tel. 3072594 , Email: mdaniela@ms.ro , Fax: 3072508 , Adresa internet (URL): www.ms.ro.

Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare: Furnizare

Locul principal de livrare sau de executare: conform documentatiei de atribuire

Valoarea estimata fara TVA: 80,000 EUR

Clasificare CPV: 33152000-0 – Incubatoare

Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.03.2008

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Informatii suplimentare: achizitionarea se va realiza prin cumparare;durata contractului este pana la 31.12.2008 ; documentatia de atribuire se va descarca de pe www.e-licitatie.ro si www.ms.ro; procedura este licitatie deschisa.