AUTORITATEA CONTRACTANTA: Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Adresa postala: Str. Mihai Voda, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod postal 050042 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030668 , Romania , Punct(e) de contact: Aurelia Claudia Dumitru , Tel. 0741.090.166 , Email: cmdta.logistica@mai.gov.ro, clauaur1@yahoo.com, virgilj2002@yahoo.com, dogaruiulian@yahoo.com , Fax: 314.00.90

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Furnizare

Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante

Clasificare CPV:
24400000-8 – Medicamente

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:
Nu

Valoarea estimata fara TVA: 5,951,491.78 RON

Valoarea estimata s-a calculat luand in considerare posibilitatea prelungirii contractelor.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
02.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu