AUTORITATEA CONTRACTANTA: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: str splaiul independentei 169, sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050098 , Romania , Punct(e) de contact: Andrei Tudorache , Tel. 318.05.11 , Email: achizitii@suub.ro , Fax: 318.05.54.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Furnizare

Locul principal de livrare: BUCURESTI, STR.SPL.INDEPENDENTEI, NR.169, SECTOR 5

Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici

Durata acordului-cadru: 16 luni


Valoarea estimata fara TVA: intre 3,263,599 si 11,020,942 RON

Clasificare CPV:

24451200-2 – Antimicotice pentru uz sistemic

24451520-1 – Imunoglobuline

24461100-4 – Anestezice

24461200-5 – Analgezice

24461300-6 – Antiepileptice

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 16 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare:
Nu