Guvernul anunţă că în şedinţa de pe 14 septembrie a fost adoptată o hotărâre conform căreia, pentru serviciile medicale paraclinice, recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiţionale.

Conform unui comunicat transmis de Executiv, hotărârea prevede creşterea accesului la servicii de prevenţie.

„Reducerea timpilor de aşteptare, generaţi de epuizarea valorii de contract a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, va conduce la depistarea, mai rapid, a afecţiunilor, efectul fiind atât creşterea şanselor de tratare a acestora în fazele incipiente, evitarea apariţiei complicaţiilor, cât şi reducerea cheltuielilor cu spitalizările şi medicamentele inerente tratării afecţiunilor depistate cu întârziere, atunci când devin simptomatice”, se arată în comunicat.

Hotărârea modifică anexa nr. 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

„Altă reglementare se referă la procentul de compensare pentru medicamentele imunologice folosite pentru producerea imunităţii active de care beneficiază unele segmente populaţionale în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în sublista E, care este de 50% din preţul de referinţă pentru  cele din secţiunea E1, şi 100% din preţul de referinţă pentru cele din secţiunea E2″, mai precizează Guvernul. AGERPRES