O analiză realizată de Conf. univ. dr. Cristina Țarțavulea, Academia de Studii Economice București

 

În ultimii ani, din ce în ce mai multe companii inițiază și derulează proiecte pentru a se dezvolta și a-și menține competitivitatea pe piață. Conform PMI (Project Management Institute), cercetările indică faptul că angajatorii vor trebui să ocupe aproape 2,3 milioane de noi roluri orientate spre proiect în fiecare an până în 2030.

Șansele ca proiectele sa aibă succes și să își atingă obiectivele cresc considerabil atunci când sunt gestionate de manageri de proiect competenți. Managerii de proiect au rolul de a gestiona activitățile și resursele proiectului, ținând cont de constrângerile legate de timp și buget, astfel încât sa fie realizate obiectivele proiectului, respectând standardele de calitate. O bună coordonare a membrilor echipei de proiect și a responsabilităților alocate acestora, necesită calități de lider, de comunicare eficientă și motivare, capacitatea de a stabilii prioritățile, de a seta și gestiona în mod realist așteptările. Comunicarea eficientă cu părțile interesate (sponsor, client, contractori, furnizori etc.), abilitățile de negociere, managementul riscurilor proiectului și capacitatea de a gestiona situațiile neprevăzute apărute pe parcursul desfășurării proiectului sunt, de asemenea, competențe necesare oricărui manager de proiect.

Un alt factor important care contribuie la succesul unui proiect este reprezentat de alegerea celei mai adecvate metodologii de management de proiect, în funcție de specificul acestuia. Metodologiile de management de proiect sunt clasificate în două mari categorii: cascadă (waterfall) și agile.

În cadrul metodologiei de tip cascadă etapele proiectului sunt parcurse succesiv, o etapă începând doar după ce etapa anterioară este finalizată. Acest tip de metodologie este adecvat proiectelor ale căror cerințe sunt cunoscute de la începutul proiectului și se schimbă într-o mică măsură pe parcursul acestuia, cum este cazul celor mai multe proiecte din domeniul construcțiilor. Modificarea cerințelor proiectului pe parcursul derulării acestuia poate conduce la costuri mari deoarece orice modificare presupune reluarea etapelor deja parcurse din proiect. Principalul avantaj ale acestei metodologii constă în faptul că se poate face o estimare realistă a duratei și costului proiectului încă de la început, scopul proiectului fiind clar definit.

În ultimii ani, a căpătat o amploare din ce în ce mai mare utilizarea metodologiilor agile. Acestea au fost folosite inițial pentru a gestiona proiecte din domeniul software, însă în prezent sunt utilizate în multe alte domenii, cum ar fi: marketing, producție, inginerie, servicii financiare și chiar construcții. Metodologiile agile implică parcurgerea iterativă a principalelor etape ale unui proiect, în urma fiecărei iterații obținându-se un rezultat intermediar funcțional. În fiecare iterație se aduc modificări rezultatului anterior (dacă sunt necesare) și se implementează un set nou de funcționalități. Spre deosebire de metodologia cascadă, în cadrul căreia cerințele se definesc de la începutul proiectului, în cazul metodologiilor agile, cerințele pot fi modificate oricând pe parcursul derulării proiectului, fără a implica o creștere a costurilor în cazul în care acestea nu modifică scopul definit inițial pentru proiect. Clientul și principalele părți interesate sunt activ implicate pe tot parcursul desfășurării proiectului, de aceea cresc șansele ca acestea să fie mulțumite de rezultatul final. Datorită modalității incrementale de dezvoltare, se obține un produs/rezultat funcțional într-un timp mai scurt decât în cazul metodologiei de tip cascadă. Printre cele mai utilizate metodologii agile, in prezent, se numără: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Crystal, Feature-driven development (FDD) și Dynamic systems development methodology (DSDM).

Cu toate că tendința din ultimii ani este de a utiliza metodologii agile pentru managementul proiectelor, acestea nu sunt adecvate oricărui tip de proiect, de aceea este important ca decizia să fie luată ținând cont de specificul fiecărui proiect, precum și de contextul organizațional. Pentru anumite proiecte se poate constata că cea mai buna abordare este îmbinarea celor două tipuri de metodologii menționate anterior (cascadă și agile), utilizându-se astfel o metodologie hibrid.

Conform unui studiu realizat de PMI există un decalaj între cererea de abilități de management de proiect și disponibilitatea talentelor, ceea ce deschide oportunități noi de angajare pentru specialiștii în domeniu. Piața de formare din România și cea internațională oferă o varietate de cursuri pentru cei care doresc să își dezvolte abilitățile de management de proiect. Consider însă că o adevărată ascensiune în carieră are loc atunci când cunoștințele și abilitățile de manager de proiect sunt completate de competențe în domenii precum: managementul inovării, marketing, managementul resurselor umane, finanțe, dreptul afacerilor și alte domenii conexe. Celor care doresc să dobândească astfel de competențe le recomand programele MBA organizate de facultatea Bucharest Business School, din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Ambele programe MBA organizate de către această facultate includ cursuri de management al proiectelor. Pentru cei interesați, pot oferi mai multe detalii privind conținutul și modalitatea de organizare a cursului de management al proiectelor în cadrul programului INDE MBA, din al cărui colectiv didactic fac parte.

Participanții la curs vor dobândii cunoștințe și abilități privind:

 • Inițierea unui proiect, aliniat strategiei companiei
 • Realizarea analizei cost-beneficiu
 • Alegerea celei mai adecvate metodologii pentru fiecare proiect: cascadă, agilă sau hibrid
 • Planificarea activităților și resurselor proiectului
 • Definirea și urmărirea indicatorilor de performanță (KPIs)
 • Managementul părților interesate (stakeholders)
 • Comunicarea eficientă
 • Managementul riscurilor
 • Monitorizarea și controlul execuției proiectului
 • Gestiunea costurilor proiectului (definirea și urmărirea bugetului)
 • Utilizarea unui software de management al proiectelor.

Cursul îmbină cunoștințele și experiența practică, în domeniul managementului proiectelor, a cadrelor didactice, a invitaților speciali (profesioniști cu vastă experiență în domeniu), precum și a cursanților cu experiență anterioară în domeniu. Studiile de caz bazate pe proiecte reale, lucrul în echipe și modul interactiv de desfășurare a cursului, facilitează dezvoltarea și exersarea abilităților necesare unui manager de proiect performant.