Sporuri de 5-30% pentru salariații din sănătate implicați în combaterea Covid-19, aplicate până la 14 august 2020

Salariații din sănătate implicați direct sau indirect în transportul, diagnosticarea și tratarea pacienților cu Covid-19 au dreptul la sporuri pentru condiții de pericol deosebit cuprinse între 5% și 30% în perioada 16 martie – 14 august 2020.

Acordarea acestor sporuri, prevăzute în Legea nr. 56/2020, a fost reglementată printr-un ordin comun al miniștrilor Sănătății, Afacerilor interne și Finanțelor Publice (ordinul nr. 1070/94/2087/2020), publicat vineri în Monitorul Oficial.

Noul ordin (legislație secundară) stabilește categoriile de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid-19.

Actul normativ prevede că patru categorii de personal au dreptul la sporurile pentru condiții de pericol deosebit:

  • personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu Covid-19.

 

 

Materialul integral pe www.360medical.ro