Miercuri, 22.06.2022, la sediul Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, au fost demarate primele acţiuni comune ale Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) împreună cu Sectorul Social-Filantropic şi Misionar al Arhiscopiei Bucureştilor, reprezentat de Preotul Ionuţ Ţutea, consilier eparhial şi ale Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC), privind realizarea unei evaluari, corecte şi transparente, a stării actuale de sănătate a populaţiei din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu vârsta cuprinsă între 50 şi 74 de ani, pe componeta prevenţiei, depistării precoce, diagnosticul şi tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale.

În acest context, un număr de 19 rezidenţi ai Centrului de îngrijire au beneficiat de consultaţia preventivă oferită de dr. Rares Marchidanescu, medic primar Medicină de familie, consultaţie în cadrul căreia li s-a aplicat un chestionar de risc de a dezvolta cancer colorectal (anamneză) şi au primit un kit pentru efectuarea testului FIT (test pentru depistarea de hemoragii oculte în materiile fecale). Persoanele care au fost evaluate în această etapă a screeningului ca fiind pacienţi cu grad crescut de a dezvolta CCR, urmare a anamnezei efectuate la medicul de familie, au fost preluate în evidenţa specialiştilor Centrului regional de screening Bucureşti-Ilfov din Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila pentru programarea în vederea efectuării colonoscopiei diagnostice.

Evenimentul de astăzi a fost posibil urmare a încheierii, în data de 20.05.2022, a unui protocol, care creează cadrul şi reglementează colaborarea între cei doi actori instituţionali şi partenerul din societatea civilă, protocol de colaborare care se subsumează obiectivelor din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II Bucureşti-Ilfov” POCU/757/4/9/136824, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

„Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, acest eveniment anunţă totodată şi startul unui program care va include informarea tuturor locaşurilor de cult din Bucureşti şi Judeţul Ilfov cu privire la această campanie şi pune la dispoziţie ca procedurile de înscriere şi screening să fie efectuate în cadrul Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, astfel aducându-se la cunoştinta unui număr cât mai mare de persoane (enoriaşi ai Bisericii) despre aceste proceduri care au rolul de prevenire a îmbolnăvirii şi apărare a vieţii, ca dar al lui Dumnezeu.” Pr. Ivan Ioan Alexandru

Evenimentul, găzduit de preotul Ivan Ioan Alexandru, a avut loc în prezenţa Col. medic Şef de lucrări dr. Daniel Costache, Director cercetare-dezvoltare al SUUMC şi managerul proiectului ROCCAS II, Ştefan Răduţ şi Radu Gănescu din partea COPAC.

„Necesitatea elaborării acestui proiect a fost impusă de analiza datelor privind incidenţa cancerului colorectal, acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (9,2% din totalul deceselor prin cancer).

Atunci când am plecat la drum cu elaborarea şi implementarea acestui proiect, ne-am gândit la persoanele vulnerabile care locuiesc în zonele rurale şi au acces limitat atât la informare, cât, mai ales, la servicii de asistenţă medicală de specialitate, fapt pentru care obiectivele noastre vizează combaterea oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu vârsta cuprinsă între 50 şi 74 ani.

Dintre acestea un minim de 53% aparţin grupurilor vulnerabile, respectiv: persoane sărace; lucrători pe cont propriu în agricultură; persoane din mediul rural; persoane din centre de plasament sau anterior instituţionalizate; persoane care au părăsit sistemul de protecţie a copilului; persoane fără adăpost; cetăţeni români aparţinând minorităţii rrome; persoane cu dizabilităţi, inclusiv persoane invalide şi cu nevoi complexe; femei care au copii cu dizabilităţi; persoane care suferă de dependenţă de alcool şi alte substanţe toxice; victime ale traficului de fiinţe umane; persoane care nu au documente de identitate; persoane din familii monoparentale; persoane victime ale violenţei domestice; persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar, persoane aflate în evidenţele serviciilor de probaţiune, inclusiv persoanele neasigurate din comunitate constituie grup ţintă eligibil pentru Proiect.

Dat fiind cele prezentate, din nou, era aproape firesc ca cele două instituţii pe care le reprezentam astăzi, aici, Biserica şi Armata, să îşi unească forţele, aşa cum o arată istoria neamului nostru românesc, să apere şi să ocrotească viaţa acestui popor încercat de soartă, atât din punct de vedere sufletesc, cât şi trupesc.

Pentru noi a fost şi este extrem de important ca mesajul să ajungă la toţi cei care calcă pragul Sfintei Biserici, pentru ca aceştia să ştie şi să înţeleagă că noi, echipa medicală şi partenerul COPAC, ne punem toată priceperea şi ştiinţa în slujba sănătăţii lor, să ştie că acest control şi examen medical este unul gratuit, nu îi costă absolut nimic, de la drumul până în Bucureşti şi înapoi, către casă, până la internarea pentru investigaţii în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ‘Dr. Carol Davila’, că vor beneficia, în cel mai scurt timp posibil, de cele mai bune aparate şi analize pentru diagnostic şi tratament, chiar dacă nu au un medic de familie.

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni şi tocmai de aceea am convingerea şi credinţa că mesajul nostru nu va rămâne fără ecou iar prin această alăturare de eforturi vom da, împreună, o voce acelui strigăt mut de ajutor venit din partea semenilor noştri aflaţi în nevoie, lipsiţi de resurse, de educaţie şi informaţie şi, mai ales, de speranţe într-un viitor mai bun, cu sănătate.” – General maior medic Conferenţiar universitar dr. Florentina Ioniţă-Radu, Directorul general al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi Directorul ştiinţific al Proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce a leziunilor precanceroase colaterale ROCCAS II – Bucureşti -Ilfov”

„În calitate de organizaţie de pacienţi suntem extrem de onoraţi de parteneriatul cu Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi, începând de astăzi, şi cu Biserica Ortodoxă Română, prin Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB. Acesta este primul proiect de screening al cancerului colorectal, iar prin parteneriatul demarat astăzi ducem testarea mai aproape de comunitate, cu ajutorul Bisericii putem ajunge mai uşor la oamenii care au nevoie să se testeze. Este bine să mergem la medic şi atunci când ne simţim bine, iar după ce împlinim vârsta de 50 de ani avem nevoie să facem câte un test care poate evidenţia o afecţiune care este la debut şi pe care o putem trata mult mai uşor.

Echipa COPAC va susţine activităţile de informare şi de testare a enoriaşilor care doresc să se testeze, vom organiza sesiuni de testare împreună cu reprezentanţii centrului Luxab, chiar dacă nu au asigurare medicală. Testarea este nedureroasă, recoltarea se face de către fiecare persoană acasă, după ce primeşte îndrumările necesare din partea unui medic, returnează testul medicului acolo unde l-a primit şi aşteaptă rezultatul. În general 95% din teste sunt negative, astfel că persoana poate sta liniştită că nu există o suspiciune de cancer colorectal.” Ştefan Răduţ, coordonator al proiectului din partea partenerului Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” în calitate de Lider, în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România -COPAC, a demarat, începând cu data de 22.07.2020, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II Bucureşti-Ilfov” POCU/757/4/9/136824, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, în valoare totală de 23.917.666,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 19.134.133,08 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă, din bugetul naţional, este de 4.406.417,05 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) şi are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov, dintre care minim 53% aparţin grupurilor vulnerabile.