cta_spitalpneumo_clinica.jpgSpitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa a implementat cu succes un program european privind reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate T.B.C.. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea calităţii serviciilor medicale, modernizarea şi eficientizarea serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.953.930,72 lei, din care: asistenţă financiară nerambursabilă FEDR – 8.008.951,34 lei, asistenţă financiară nerambursabilă BUGET NAŢIONAL – 1.224.848,45 lei, contribuţia proprie a beneficiarului – 457.180,01 lei.

Durata de implementare a fost de 24 luni, el fiind finalizat ]n luna august 2011. Grupul ţintă al proiectului “Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa” îl reprezintă grupul de pacienţi trataţi în ambulatoriu şi anume copii, tineri şi adulţi (salariaţi, şomeri, pensionari, categorii sociale defavorizate) din judeţul Constanţa care beneficiază direct de servicii medicale plătite de asigurările sociale de sănătate.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa împreună cu Ambulatoriul său, conform statutului pe care îl are, asigură servicii medicale pentru locuitorii judeţului Constanţa. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: cadrele medicale ale ambulatorului care vor putea oferi servicii medicale de înaltă calitate (medici, asistenţi medicali, personal administrativ) şi pe de altă parte întreaga populaţie a judeţului Constanţa, persoane care pot fi membri ai familiilor beneficiarilor direcţi sau pot deveni la rândul lor beneficiari direcţi, atunci când situaţia o impune.

O altă categorie socială care poate beneficia de serviciile medicale din ambulatoriu sunt persoanele care locuiesc fără forme legale în judeţul Constanţa, atât în mediul urban cât şi în mediul rural – muncitori zilieri şi familiile acestora, persoane fără locuinţă, lipsitede venituri şi condiţii minime de igienă, în rândul cărora riscul de îmbolnăvire e crescut.

cta_spitalpneumo4.JPG

Atingerea obiectivului general propus s-a realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

– Activitatea “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii prin efectuarea reparaţiilor la clădiri şi instalaţii”

– Activitatea “Echiparea ambulatoriului cu mobilier medical, mobilier de birou, mobilier pentru sălile de aşteptare, precum şi achiziţionarea dotărilor”: dozatoare de apă caldă/rece, frigidere, echipamente de calcul pentru dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi spaţiilor administrative, precum şi achiziţionarea şi montarea echipamentelor PSI.

– Activitatea “Protecţia mediului şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor”, activitate realizată prin amenajarea unui spaţiu pentru asigurarea colectării selective şi depozitării provizorii (24-48 ore) a deşeurilor, achiziţionarea de containere speciale pe coduri de culori, inscripţionate corespunzător pentru colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.

Activitatea “Ddotarea cabinetelor medicale cu aparatură şi echipamente moderne, la standarde europene, a căror caracteristici şi performanţe să corespundă necesităţilor ambulatoriului, raportat la numărul de pacienţi preconizat”.

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate T.B.C. din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa conduce la asigurarea serviciilor medicale de specialitate la standarde europene locuitorilor judeţului Constanţa, la creşterea numărului de pacienţi consultaţi/ trataţi în ambulatoriu, la creşterea eficienţei termice a clădirii, la reducerea cu 10% a cheltuielilor cu întreţinerea clădirilor, la creşterea valorii şi a duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe – clădiri şi dotări.

cta_spitalpneumo4.JPG