DALHEALTH_sigla.jpgDr. med. Dan Aurelian Lăzărescu, Manager General al companiei DAL HEALTH Management&Consulting afirmă, într-o declaraţie făcută pentru portalul MedicalManager.ro, că procesul de reintegrare a medicilor din unităţile spitaliceşti desfiinţate şi/sau comasate recent prin decizia Ministerului trebuie să aibă în vedere o serie de elemente foarte precise.

„Acest proces de reintegrare a medicilor trebuie să ţină cont de specialităţile medico-chirurgicale deficitare din localitatea ori judeţul respectiv, de pregătirea de specialitate (inclusiv supra-specializările) medicilor ce se transferă şi de cererea de servicii medicale în specialitatea respectivă din spitalele rămase, atât în regim de spitalizare continuă cât şi în regim de spitalizare de zi”, afirmă Dr. med. Dan Aurelian Lăzărescu.

În acelaşi timp, mai spune el, autorităţile care supraveghează acest proces de reintegrare a medicilor din spitaleele desfiinţate au comasate trebuie să ţină cont de structura spitalului respectiv, în sensul posibilităţii integrării efective a serviciilor în cadrul infrastructurii existente.

O altă problemă care apare în acest proces este cea care ţine de adaptarea fluxului de pacienţi dinspre spitalele desfiinţate către spitalele mari. „Acest lucru se poate realiza prin creşterea moderată a numărului de paturi în spitalele mari, pentru a face faţă fluxului crescut de pacienţi, cu excepţia secţiilor unde iniţial exista o rată de ocupare redusă. De asemenea, este absolut necesară informarea pacienţilor privind disponibilitatea serviciilor medicale în spitale mari şi modalitatea de accesare a acestora, precum şi asigurarea unei modalităţi rezonabile de transport (ambulanţa nemedicalizată, de exemplu) pentru a facilita accesul pacienţilor cu afecţiuni subacute şi cronice către spitalele mari”, subliniază Dr. med. Dan Aurelian Lăzărescu.

Dr. med. Dan Aurelian Lăzărescu este Managerul General al companiei DAL HEALTH Management&Consulting

www.dalhealth.ro