Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a retras de pe piaţă mai multe loturi de Pegasys 180 ľg/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută (peginterferon alfa-2a), contra hepatitei, suspectate a fi contrafăcute. În acest sens, ANMDM a informat specialiştii din domeniu, doctori şi farmacişti, referitor la apariţia produsului contrafăcut şi a luat legătura cu compania producătoare în vederea înlocuirii de urgenţă a produsului.

„Comisiile Naţionale de Boli Infecţioase şi Gastroenterologie din cadrul Ministerului Sănătăţii vor elabora, dacă va fi cazul, în cel mai scurt timp, un protocol referitor la modalitatea de tratament a pacienţilor care folosesc în mod regulat acest produs. În prezent, activitatea de control a MS, ANMDM, cât şi a celorlalte autorităţi de control abilitate se află în derulare”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii.

În scopul prevenirii oricărei complicaţii medicale, Ministerul Sănătăţii recomandă pacienţilor care folosesc produsul „Pegasys 180 ľg/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută” (peginterferon alfa-2a) în tratamentul curent, în cazul achiziţionării acestuia în ultimele două săptămâni, să se adreseze imediat medicului curant în vederea stabilirii conduitei terapeutice adecvate.

Ministerul Sănătăţii anunţă că va reactualiza, în cel mai scurt timp, OMS Nr 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi în vederea asigurării medicamentului Pegasys pe piaţa din România.

Totodată, ministerul a solicitat ANMDM, autoritatea responsabilă în domeniul medicamentului, să întreprindă toate demersurile legale care se impun pentru gestionarea situaţiei, astfel încât pacienţii să nu aibă de suferit, se mai arată în comunicat. AGERPRES