Sindicatul Medicilor Români Promedica protestează faţă de regulamentul de acordare a sporurilor, despre care afirmă că a fost elaborat în mod netransparent de către Ministerul Sănătăţii, precum şi faţă de prezentarea în spaţiul public a unor venituri mari pe care le-ar obţine medicii după majorările salariale, dar care, în realitate, ar rezulta în urma unui număr exagerat de mare de gărzi.

„Atitudinile şi deciziile recente adoptate de Ministerul Sănătăţii în privinţa regulamentului de sporuri au dus, în mod firesc, la nemulţumirea colegilor noştri, angajaţi în secţiile cu grad de risc crescut – ATI, UPU, Psihiatrie – dar şi a celorlalţi colegi. (…) În acest sens, nemulţumirea colegilor noştri este legată de modul netransparent în care acest regulament a fost elaborat, dar şi de prevederi care nu mai respectă scopul esenţial al sporurilor şi anume diferenţierea situaţiilor cu risc. Dacă din raţiuni contabile sau politice se impun limitele acestor sporuri, suntem convinşi că deciziile trebuie să fie luate doar în urma unui dialog care să implice toţi medicii din specialităţile implicate şi defavorizate, respectând şi principiul diferenţierii în funcţie de durata pregătirii profesionale. Calitatea actului medical nu poate fi îngrădită din raţiuni contabile sau financiare, mai ales având în vedere condiţiile cunoscute ale spitalelor din România, atât pentru personalul medical, cât şi pentru pacienţi. Protestăm, de asemenea, şi împotriva prezentării unor cifre reprezentând venituri ale medicilor, care rezultă în urma unui timp total de muncă ce depăşeşte cu mult normarea optimă pentru calitate, exagerând numărul de gărzi”, a afirmat preşedintele Promedica, dr. Eleodor Cârstoiu.

Potrivit sursei citate, Sindicatul Medicilor Promedica solicită Ministerului Sănătăţii să invite la dialog reprezentanţii tuturor specialităţilor, medici şi asistenţi medicali, şi să retragă anexa 10 din regulament din procesul legislativ, care stabileşte aceste sporuri, despre care susţine că sunt arbitrare, „fără vreo legătura cu prevederile anexelor 1-9 din regulament” şi cu „încălcarea legii 153/2017”.

„Referitor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, proiect aflat în procedura de transparenţă decizională, atragem atenţia că inserarea în cuprinsul formei revizuite a prevederilor art. 19, ce instituie o excepţie în aplicarea regulamentului-cadru pentru anul 2018, reprezintă o gravă încălcare a prevederilor legii 153/2017, subliniind vădita nelegalitate a acestei propuneri. Potrivit legii 153/2017, Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a adopta Regulamentul-cadru privind limitele de acordare a sporului pentru condiţii de muncă, desigur cu respectarea principiilor instituite de lege, inclusiv în ceea ce priveşte data şi modalitatea de aplicare. Menţiunea din proiectul aflat în dezbatere publică, privind instituirea unui regim derogatoriu pentru anul 2018, cu trimitere expresă la valorile menţionate în anexa 10, este de natură a afecta însăşi esenţa prevederilor legii 153/2017, dar şi ale regulamentului-cadru, astfel cum sunt detaliate în anexele 1-9. Nu există nicio justificare rezonabilă şi legală pentru stabilirea unui astfel de regim diferenţiat pentru anul 2018, în condiţiile în care legea 153/2017 nu prevede o asemenea posibilitate”, se mai spune în comunicat.

Sindicatul Promedica mai anunţă că, în cazul în care hotărârea va fi adoptată şi publicată în Monitorul Oficial în forma afişată în prezent, va recurge la toate măsurile legale pe care le are la dispoziţie, urmând a solicita inclusiv instanţelor de judecată suspendarea şi anularea actului. AGERPRES