Miercuri a avut loc o întâlnire între reprezentanții Sindicatului Național ”Forța Legii” și ai Ministerului Sănătății

Din partea Sindicatului Național ”Forța Legii” a participat dl. Marius Nicolae Sepi, în calitate de Președinte executiv, iar Ministerul Sănătății a fost reprezentat de către dl. Dr. Tiberius Marius Brădățan, Secretar de stat. A fost invitată să participle la această întâlnire și Dna. Simona Lăzărescu, membru al organizației sindicale, deținând funcția de Auditor superior în cadrul DSP Constanța.

În contextul acestei întâlniri s-a avut în vedere găsirea soluțiilor privind eliminarea inechităților existente de 5 ani de zile, la ambele categorii de personal, din cadrul DSP-urilor, funcționari publici și personal contractual, iar aspectele dezbătute au vizat în principal inexistența unei ierarhii a funcțiilor din cadrul DSP-urilor, așa cum există în alte instituții din familia ocupațională Administrație, fapt ce duce la diferențe mari salariale între angajații încadrați pe aceleași studii, dar și situația sporurilor, care nu sunt acordate tuturor salariaților, ci pe categorii de personal, deși toți își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă.

,,Sindicatele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor” – art. 9 din Constituție.

Cu această ocazie s-a dezbătut și posibilitatea includerii personalului din cadrul DSP-urilor în Plx 172/2023, proiect de lege existent la Camera Deputaților, prin asimilarea personalului CAS la nivelul aparatului central al Guvernului, cu personalul din cadrul DSP, așa cum a fost prevăzut încă din anul 2016 prin Legea nr. 250/2016, neabrogrată în prezent, astfel eliminându-se inechitățile existente de 5 ani de zile.

S-a convenit că până la sfârșitul săptămânii viitoare, cel târziu 28.07.2023, se va prezenta o situație atât a funcțiilor publice similare din instituții precum ANSVA, ANAF, ANPC și CNAS, care fac parte din familia ocupațională Administrație, pentru o imagine clară asupra salarizării personalului plătit din fonduri publice, în vederea eliminării inechităților existente, în prezent, pentru personalul din categoria funcționarilor publici din DSP-uri, cât și o comparație între cele două categorii de personal, funcționari publici și personal contractual din cadrul instituției.

Cu privire la salarizarea personalului din cadrul DSP-urilor, prin adresa înregistrată la Cancelaria Prim-Ministrului cu nr. 5/4762/05.07.2023, Sindicatul Național ”Forța Legii” a solicitat includerea personalului din DSP-uri în cadrul proiectului de lege Plx 172/2023.