Senatul a respins, în calitate de primă Cameră legislativă sesizată, ordonanţa de urgenţă privind mecanismul gradual de implementare a contribuţiei personale suportate de asiguraţi în condiţiile acordării serviciilor medicale în cadrul unor furnizori privaţi aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Proiectul de respingere a OUG nr. 54/2021 a fost adoptat cu 98 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” şi o abţinere.

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a informat, în plen, că s-a adoptat un raport de respingere a OUG 54/202, deoarece s-a considerat că se produce o inechitate între sistemul public şi cel privat. „Majoritatea membrilor comisiei, adică 10 din 13, am considerat că se produce o inechitate între sistemul public şi cel privat, urmând ca într-un timp ulterior să încercăm să creionăm un act normativ care să vină şi să compenseze diferenţele de costuri ale actelor medicale, atât în mediul public, cât şi în mediul privat”, a precizat el.

Pe 24 iunie, la data adoptării ordonanţei, fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, informa că una dintre noutăţile aduse de actul normativ o reprezintă existenţa unui deviz estimativ pe care furnizorul privat va trebui să i-l ofere oricărui pacient asigurat care vine să se trateze şi să detalieze ce sume acoperă Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea cazului şi ce sume se percep în plus.

El puncta că nu este vorba despre coplată, ci despre contribuţia personală, care reprezintă o diferenţă dintre tariful decontat din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea unui caz şi tariful perceput de un furnizor privat de servicii medicale pentru rezolvarea aceluiaşi caz.

Potrivit OUG 54/2021, în situaţia în care asiguraţii optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asiguraţi, pe baza consimţământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferenţă prin Contractul-cadru.

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical urma să fie afişată pe pagina de internet şi la sediul furnizorilor privaţi de servicii medicale, fiind plătită de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate în domeniu. AGERPRES