Senatul a adoptat, în unanimitate (79 de voturi pentru), în şedinţa plenului de pe 7 noiembrie, o propunere legislativă prin care un medic de familie poate fi titularul unui cabinet, cum era prevăzut în legislaţia în vigoare, dar şi al unui punct secundar de lucru.

Actul normativ vizează modificarea art. 75 din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pentru includerea în textul legii a Deciziei nr 8/2013 a Colegiului Medicilor din România, care acordă dreptul de a deschide mai multe puncte secundare de lucru în localităţile unde nu funcţionează alt cabinet medical în specialitatea medicina de familie, cu posibilitatea prestării serviciilor peste norma de baza a medicului, în limita a cel puţin 10 ore pe săptămână, fără obligativitatea de a angaja un alt medic de familie.

„Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet şi a unui punct secundar de lucru. Cabinetele de medicină de familie pot deschide un punct secundar de lucru în altă unitate administrativ teritorială, situată la mai puţin de 15 km faţă de cabinetul propriu, unde nu funcţionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minim 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază. În cazul în care sunt mai multe solicitări, prioritate are medicul cu cel mai mic număr de pacienţi pe listă”, prevede propunerea legislativă adoptată de Senat.

Iniţiatorii actului normativ explică în expunerea de motive că „medicii din alte specialităţi decât medicina de familie şi cadrele universitare cu jumătate de normă, prin integrare clinică, pot adresa servicii în cabinetele private proprii, suplimentar faţă de norma de bază, 3,5 ore pe zi de lucru, conform legislaţiei existente”.

„Prin modificarea legislativă şi medicilor de familie li s-ar oferi această posibilitate prin act adiţional la contractul existent cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, fără să fie necesare alte reglementări administrative suplimentare. Având în vedere lipsa medicilor de familie, mai ales în mediul rural şi în localităţile urbane mai slab dezvoltate economic, cu populaţie restrânsă şi în continuă scădere, în zone îndepărtate de aglomeraţiile urbane şi luând în calcul faptul că numărul şi dotarea cabinetelor de medicină de familie din aceste zone este necorespunzătoare şi nici nu există momentan posibilitatea atragerii de noi medici de familie dornici să-şi deschidă cabinete de medicină de familie (…), considerăm necesară modificarea legii conform căreia pacientul va fi poziţionat în axul serviciilor de sănătate prin creşterea accesibilităţii la serviciile de medicină de familie, prin scăderea cheltuielilor de deplasare ce incumbă bolnavilor din mediul rural, cu un efect benefic imediat în ceea ce priveşte echitatea în sănătate”, se menţionează în expunerea de motive.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de un grup de parlamentari UDMR, PSD, PNL şi USR, va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES