senat3.jpgSenatul a adoptat, marţi, trecerea unor spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii în cea a Ministerului Transporturilor. „Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul 2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, ordonatorilor principali de credite a unor sume pentru finanţarea unor cheltuieli din domeniul cultural, religios şi sportiv, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat”, se arată în raportul comun al Comisiilor pentru sănătate şi transporturi.

Astfel, potrivit expunerii de motive, proiectul prevede trecerea în subordinea MT a celor 11 unităţi sanitare cuprinse în anexa la OUG nr. 8/2013.

„Menţionăm că din cele 13 unităţi sanitare cuprinse în anexă, două au trecut deja prin OUG nr. 103/2013 deoarece aveau în derulare proiecte cu finanţare nerambursabile”, informează documentul citat.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare a avut 68 voturi pentru, 29 împotrivă şi o abţinere. Acesta a fost iniţiat de Guvern, iar Senatul este prima cameră sesizată. AGERPRES