Senatorii au adoptat, pe 4 octombrie, un proiect iniţiat de parlamentari din tot spectrul politic, care vizează extinderea categoriilor de riscuri asigurate, prin stabilirea unor drepturi pentru asiguraţii care îngrijesc un pacient cu afecţiuni oncologice, în mod similar cazului în care îngrijesc un copil bolnav.

Potrivit propunerii legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, „beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist”.

„Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul a asiguratului stabilită ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pană la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă”, prevede actul normativ.

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, precum şi şedinţele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist. Indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform proiectului.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor menţionate este de şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, potrivit unui amendament admis.

Conform altei propuneri ce a fost însuşită de membrii comisiei de specialitate, în fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz. Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul naţional de oncologie.

Senatorii au mai adoptat un proiect iniţiat de parlamentari PNL privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer. Pentru ambele proiecte, Senatul este prima Cameră legislativă sesizată. AGERPRES