Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara anunţă semnarea contractului de finanţare nr. 1156/30/NN/27.12.2023 pentru proiectul cu titlul „Îmbunătăţirea capacităţii de tratament şi screening a pacientului critic neonatal la SCJUPB Timişoara”, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de tratament a pacienţilor critici nou-născuţi la SCJU „Pius Brînzeu” Timişoara prin completarea dotării pentru 5 paturi ATI din cele 10 existente la nivelul noii Clinici Bega şi pentru derularea activităţilor de screening a pacientului critic neonatal, parte din asigurarea unor servicii medicale complexe si de calitate pentru prevenţie, diagnostic si monitorizare continuă a stării de sănătate a populaţiei din Regiunea Vest, se arată într-un comunicat.

Obiective specifice:

1.         Creşterea complexităţii serviciilor medicale pentru pacienţii critici nou-născuţi prin dotarea completă a 5 paturi ATI, astfel încât să corespundă cerinţelor specifice din politicile publice de sănătate.

2.         Dotarea cu echipamente medicale de ultima generaţie  a 5 paturi ATI din cadrul maternităţii Bega, parte integrantă din SCJU Timişoara.

3.         Creşterea accesului egal si echitabil la servicii de screening pentru nou-născuţi pentru malformaţiile congenitale cardiace prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generaţie.

4.         Creşterea gradului de integrare intre diferitele forme de asistenţă medicală atât la nivelul SCJU Timişoara, cat si la nivelul regiunii Vest: degrevarea presiunii din unităţile medicale de urgenta din Municipiul Timiş, reducerea numărului de spitalizări continue in Regiunea Vest prin promovarea si asigurarea de servicii de prevenţie, diagnostic/screeening si monitorizare care conduc la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei nou-născute si la reducerea cheltuielilor sistemice cu îngrijirea medicală.

5.         Crearea infrastructurii necesare pentru participarea la activităţile de screening neonatal cu impact negativ asupra eficacităţii sistemului de sănătate din Romania prin rate ridicate ale mortalităţii evitabile si din cauze tratabile.

6.         Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP şi al asistenţei externe conform resurselor asumate prin cererea de finanţare.

7.         Asigurarea vizibilităţii proiectului, respectiv campanie de informare si conştientizare a populaţiei privind accesul la serviciile complexe dedicate nou-născuţilor şi de prevenţie/ diagnostic/ screening neonatal şi a finanţării nerambursabile in conformitate cu MIV pentru PNRR.

Valoarea totală a proiectului este  4.395.227,10 Lei fără TVA, data începerii şi finalizării proiectului fiind octombrie 2023, respectiv noiembrie 2024.