Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a iniţiat licitaţia pentru atribuirea contractului de prestări servicii de preparare a mâncării în blocul alimentar recent renovat, pentru pacienţii SCJU Sibiu şi medicii de gardă.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a iniţiat procedura de atribuire în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, în vederea încheierii unui acord cadru de prestări servicii de preparare a mâncării pentru pacienţii internaţi în cadrul SCJU Sibiu şi medicii de gardă. A iniţiat procedura la data de 05.07.2024, prin transmiterea unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu în SEAP, cu transmiterea acestuia la JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Documentaţia de atribuire va fi publicată în data de 08.07.2024 pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secţiunea „Comunicate”, conform temeiului legal: art. 7 alin. 1 lit. d), art. 68 alin. 1 lit. h) şi art. 111 alin 1 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 alin 2 şi 3 din HG. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice.

Operatorii economici interesaţi care îndeplinesc condiţiile solicitate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu sunt invitaţi să acceseze documentaţia de atribuire şi să depună oferte în condiţiile stabilite prin anunţul de intenţie, până la data limită de 14.08.2024. Eventuale neclarităţi pot fi soluţionate prin adresarea unor solicitări de clarificări, care vor fi transmise prin intermediul unui e-mail, la adresa achizitii@scjus.ro, până cel târziu la data de 26.07.2024. Toate solicitările de clarificări îşi vor găsi răspuns care va fi publicat în data de 31.07.2024, pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secţiunea „Comunicate”.

Prin această procedură de atribuire, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu urmăreşte utilizarea blocului alimentar recent renovat pentru activitatea de preparare a mâncării pentru pacienţii internaţi şi medicii de gardă, ţinând cont de experienţa anterioară avută cu SC Ansamble Catering & Services SRL. Cu toate că serviciile de catering prestate de operatorul economic actual s-au desfăşurat fără incidente, există anumite riscuri care pot fi eliminate prin prepararea hranei şi distribuirea ei în interiorul spitalului. De asemenea, această variantă este cea optimă şi din punct de vedere economic, fapt rezultat din studiul de fezabilitate privind externalizarea serviciilor de preparare hrană, avizat de către Consiliul de Administraţie al SCJU Sibiu şi de către Consiliul Judeţean Sibiu, din care reiese faptul că prin externalizarea activităţii se obţine o economie de 15,03% faţă de valoarea estimată a costurilor aferente internalizării acestei activităţi.

Viitorul operator economic va trebui să doteze blocul alimentar cu toate utilajele şi accesoriile necesare activităţii de preparare hrană, în condiţiile prevăzute de reglementările legale din domeniu. De asemenea, viitorul prestator se obligă să asigure un sistem de distribuţie hrană cu tăvi compacte. În cadrul acestui sistem, este obligatoriu să se asigure tăvile compacte izoterme cu farfurii, cărucioare de transport tăvi complete, cărucioare mobile pentru transport tăvi şi alte accesorii care vor asigura ca alimentele să ajungă la pacient la temperatura şi condiţiile optime de servire a hranei. Toate aceste detalii se regăsesc în caietul de sarcini publicat pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secţiunea „Comunicate”.

Viitorul acord-cadru de prestări servicii va fi semnat pe o perioadă de 4 ani şi are o valoare maximă estimată de 23.852.882,40 lei, plus TVA.