sala_operatii.jpgSalariile de baza pentru medicii din spitale, cu exceptia celor din comitetul director, vor fi majorate sau diminuate in functie de realizarea indicatorilor specifici de performanta, putand inregistra cresteri de pana la 100%, potrivit unui proiect de ordin al ministerului Sanatatii.
Potrivit proiectului supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului, majorarile salariale trebuie sa se incadreze in bugetul de venituri si cheltuieli repartizat sectiei.

De asemenea, se precizeaza ca salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate proportional cu realizarea indicatorilor de performanta, dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de baza individual. Astfel, daca un medic a obtinut punctaj maxim la toate criteriile de performanta, salariul de baza individual poate fi majorat cu pana la 50%. In cazul in care un medic a obtinut punctaj maxim la doar 90% dintre criteriile de perfomanta, salariul sau de baza va fi majorat cu pana la 25%.

Criteriile de performanta ale actului medical vor fi avizate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. Totusi, in cazul in care spitalul sau, dupa caz, sectia, compartimentul, laboratorul sau serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decat cele provenite din contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate, salariile de baza individuale ale medicilor pot fi majorate, pe baza acelorasi criterii de performanta, peste 50%, dar nu mai mult de 100%.

Daca un medic nu a obtinut un puctaj maxim la mai putin de 90% din criteriile de performanta, salariul acestuia va putea fi diminuat cu pana la 50%, potrivit aceluiasi proiect de ordin. Majorarea sau, dupa caz, diminuarea salariilor de baza individuale ale medicilor se face trimestrial, dupa evaluarea indicatorilor de performanta si executia bugetului de venituri si cheltuieli al sectiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical.

Procentul concret de majorare, sau, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor va fi propus de seful de sectie, laborator sau serviciu medical si va fi aprobat de comitetul director al spitalului.