Mosnegutu_mihaela.jpgÎn cadrul Conferinţei Regionale de Management Modern în Neurochirurgie, care s-a desfăşurat în perioada 11-12 februarie la Iaşi, reprezentantul companiei Antibiotice, dr. Mihaela Moşneguţu – Manager Medical, a prezentat participanţilor modul în care medicamentele generice contribuie la echilibrarea bugetului pentru tratamentele medicale în condiţiile menţinerii calităţii şi eficacităţii farmacologice.

Medicamentele generice se afla astăzi în centrul dezbaterilor în lumea medicală, în condiţiile în care, anual, se consumă, în medie, circa 430 de euro pentru medicamente cu prescripţie pentru fiecare locuitor al Europei (în România, consumul este de aproximativ 4 ori mai mic, adică în jur de 100 euro). Presiunea financiară asupra gospodăriilor şi sistemelor de asigurări medicale este aşadar consistentă; în acest context, medicamentele generice au misiunea şi capacitatea de a reduce această presiune, stimulând eroziunea preţurilor şi, totodată, contribuind la creşterea consumului şi încurajând inovaţia.

Medicamentele generice generează, în UE, economii anuale de 18-20 miliarde de Euro în sistemele de sănătate, ocupând 50% din volumul valoric al pieţei europene.

În România însă, ritmul de creştere al acestui tip de medicamente este inferior faţă de acela al medicamentelor inovatoare: în 2010 s-a înregistrat o creştere de 3% (17% valoric) pentru generice, faţă de 9% (23% valoric) pentru inovatoare. Fiecare procent de creştere a utilizării medicamentelor generice ar fi însemnat în anul 2009 economii de circa 65 milioane lei. Pentru anul 2010 această sumă a ajuns la aproximativ 90 mil lei.

Deşi medicamentele generice se bazează pe aceeaşi substanţă activă şi biodisponibilitate ca cele inovatoare, diferind doar prin aspect, formă galenică, excipienţi, şi desigur, preţ, există încă unele reticente absolut nefondate în a prescrie aceste medicamente, cauzate în principal de insuficienta cunoaştere a procesului prin care medicamentele generice ajung pe piaţă.

Astfel, nu există un dublu standard pentru autorizarea unui medicament inovator şi al unuia generic. Fiecare urmează o schemă de autorizare similară, concentrată pe 4 direcţii: administrativă (certificare a calităţii, eficacităţii şi siguranţei), analitică, toxicologica şi clinica. Astfel, medicamentele generice sunt supuse aceloraşi reglementări privind calitatea, eficacitatea şi farmacovigilenţa ca şi medicamentele inovatoare.

La nivel naţional, european şi mondial există organisme care monitorizează permanent raportul beneficiu-risc pentru toate medicamentele comercializate; Antibiotice este, de altfel, prima companie din ţară conectată la o astfel de bază de date – sistemul european de farmacovigilenţă Eudravigilance.

Creşterea ponderii medicamentelor generice este o măsură justificată pentru dezvoltarea unor sisteme de sănătate viabile, în condiţiile în care costurile tratamentului se reduc, menţinându-se calitatea, eficacitatea şi siguranţa medicamentului.

Mai multe informaţii de specialitate, statistici şi detalii despre studii ştiinţifice aflaţi din prezentarea integrală în PowerPoint pe care o puteţi descărca de aici.

antibiotice_logo.jpg