Certificarea ECEI GOLD Label „Excel in Cluster Excellence” a fost acordată de ESCA asociației ROHEALTH pentru nivelul înalt de profesionalism, complexitatea managementului de cluster, angajamentul său pentru îmbunătățire continuă și performanță ridicată. Organizația a îndeplinit 31 de indicatori de calitate pentru niveluri de excelență referitor la structură, guvernanță și colaborare, finanțare, strategie, servicii, realizări și recunoaștere.

Certificatul este acordat de către Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) care este  biroul unic pentru promovarea excelenței în managementul clusterelor prin evaluarea comparativă și etichetarea calității organizațiilor de management al clusterelor din întreaga lume.

Începând cu 2009, Uniunea Europeană a dezvoltat o metodologie de evaluare comparativă a clusterelor, Inițiativa „Excel în excelența clusterului” (ECEI), cu scopul de a  îmbunătăți procesele de management ale organizațiilor de cluster și calitatea serviciilor pentru membrii acestora. Astfel au apărut etichetele (labels) europene de excelență a clusterelor (aur/gold, argint/silver și bronz/bronze).

În ultimii patru ani, ROHEALTH – Cluster pentru Sănătate și Bioeconomie a obținut certificările pentru toate cele trei etichete: bronz în 2017, argint în 2019 și aur în 2021.

În prezent, peste 1226 de organizații de cluster din 47 de țări au fost evaluate și sunt certificate cu BRONZE Label, 158 din 24 de țări cu SILVER Label și 125 de organizații din 18 țări au primit GOLD Label. În zilele noastre, atât managerii clusterelor cât și decidenții politici recunosc acest sistem de „gestionare a calității clusterelor”.

Din cele 125 de clustere ECEI GOLD Label, doar nouă activează în domeniul Sănătății și al Științelor Medicale, iar acestea provin din patru țări: Danemarca, Germania, Norvegia și România.

Din cele șase clustere cu certificare gold din România, ROHEALTH este singurul cluster din domeniul Sănătății și al Științelor Medicale.

Despre ROHEALTH – Clusterul de sănătate și bioeconomie

ROHEALTH este un cluster românesc activ în domeniu Cercetării, Dezvoltării și Inovării care generează și susține inițiative și activități legate de sănătate, îmbunătățirea sănătății și bioeconomie. Obictivele sale sunt dezvoltarea competitivității și inovației la nivel național, promovarea și încurajarea cooperării între companii, organizații, universități și entități publice, având ca rezultat creșterea competitivității economice în domeniile Sănătății și Bioeconomiei.

ROHEALTH este cel mai mare cluster din industriei industria de sănătate și științe ale vieții din România ca număr membri. La sfârșitul anului 2021, clusterul include 84 de organizații: întreprinderi mici și mijlocii (46), start-up-uri/spin-off (5), universități (11) și institute de cercetare-dezvoltare (7), spitale (6), autorități publice (3), ONG-uri (7), persoane fizice (3).

Membrii săi cooperează în 7 grupuri de lucru: Medicină Translațională, E-sănătate și educație, Materiale pentru Sănătate, Echipamente și instrumente medicale, Bioeconomie pentru Sănătate, Responsabilitatea socială pentru sănătate, Politici Publice pentru Sănătate.

Principalele activități de management și suport oferite de ROHEALTH membrilor clusterului  sunt:

  • Susținerea inovației prin transmiterea informațiilor despre programee de finanțare, organizarea de grupuri de lucru, evenimente, stabiling parcursul campaniilor din zonele de interes al clusterului;
  • Încurajarea și promovarea antreprenoriatului prin consultanță și mentorat pentru start-up-uri/spin-off, sprijin pentru accesarea de finanțări, organizarea de concursuri pentru start-up-uri;
  • Îmbunătățirea cadrului de reglementare aplicabil domeniului Sănătății și Bioeconomiei prin implicarea în politici publice, prin participarea la evenimente de consultare organizate de UE și la nivel național, implicarea în consultările pentru legi noi care reglementează domeniile de activitate ale clusterului și al membrilor acestuia;
  • Promovarea clusterului și a membrilor săi prin diverse canale de comunicare și evenimente, organizarea anuală a singurului eveniment de brokeraj pentru sănătate desfășurat în România, participarea la evenimente de matchmaking organizate de terți.

Mai multe pe www.rohealth.ro.

De ce sunt importante inițiativele tip cluster

În Europa își desfășoară activitatea aproximativ 2 500 de clustere puternice care ating performanțe peste medie pentru angajați, firme și regiuni.

Clusterele sunt structuri complexe și dinamice care sunt supuse schimbărilor continue și care „funcționează” ca niște motoare pentru networking facilitând interacțiunea dintre propriii membri, dar având și o nevoie tot mai mare de a se conecta cu structure similare. Fie la nivel regional, național, internațional sau sectorial, astfel de schimburi aduc noi cunoștințe, contacte utile și multe oportunități pentru membrii fiecărui cluster.

Clusterele puternice pot promova creșterea economică prin valorificarea potențialului de inovare și de afaceri al unei regiuni sau al unui sector de activitate. Noi oportunități de angajare, noi produse și servicii, noi companii, noi activități de cercetare și dezvoltare și noi brevete pot fi rezultatul activităților din cadrul unui cluster.

Rezultatul activităților din cadrul unui cluster aduc noile oportunități de angajare, crează  produse, servicii noi și noi companii, dezvoltă noi activități de cercetare și dezvoltare și de  noi brevete și patente.

Un management profesional al clusterului poate contribui la o astfel de dezvoltare prin proiecte și servicii care să folosească la maxim potențialul clusterului.