Comisia pentru sănătate a Senatului a dat, marţi, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului care instituie coplata pentru serviciile medicale. Membrii comisiei au decis, cu şase voturi pentru şi două împotrivă, să aprobe proiectul de lege, fără modificări semnificative faţă de varianta Executivului.

Proiectul de lege prevede obligativitatea coplăţii pentru toţi asiguraţii, cu excepţia copiilor, până la 18 ani, dar şi a tinerilor până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi sau absolvenţi, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, a ucenicilor sau a studenţilor dacă nu realizează venituri din muncă.

De asemenea, vor fi scutiţi de coplată bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate şi pensionarii care au venituri de până la 700 de lei lunar. Legea mai stabileşte că suma maximă a coplăţii într-un an calendaristic va fi de 600 de lei, după această valoare asiguraţii beneficiind de servicii medicale gratuite. Valoarea coplăţii, lista serviciilor medicale pentru care se va încasa aceasta, precum şi data de la care se va aplica vor fi stabilite prin contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.


Conform proiectului legislativ, contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale şi normele de aplicare a acestuia vor fi elaborate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Senatul a fost sesizat cu acest proiect de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, la începutul lunii decembrie, anul trecut. AGERPRES