Propunere de modificare a presiunii pentru testul de apnee din protocolul declarării morții cerebrale

Ministerul Sănătății propune modificarea presiunii pentru testul de apnee în evaluarea respiraţiei spontane din motive tehnice de funcţionare a aparatului de gazometrie. Propunerea a fost făcută de Comisia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Ministerului Sănătăţii în urma unei întâlniri cu responsabilii regionali pentru identificarea şi menţinerea donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, precum şi cu coordonatorii regionali de transplant.

La solicitarea Agenției Naționale de Transplant, MS modifică printr-un proiect de Ordin al ministrului Sănătății Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Proiectul de act normativ prevede că în cazul testului de apnee, se realizează gazometria, iar PaCO2 bazal trebuie să fie 35-45 mmHg. În prezent, testarea de PaCO2 bazal este trecută în protocol la nivelul 36-40 mmHg.

Protocolul de declarare a morții cerebrale precizează că ulterior procedurii, se deconectează pacientul de la ventilator timp de zece minute. Se menţine sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală. Următorul pas este din nou realizarea gazometriei: PaCO2 trebuie să fie minimum 60 mmHg la sfârşitul perioadei de deconectare. Protocolul prevede că examenul neurologic trebuie să cuprindă reflexe pupilare fotomotorii, reflex de tuse, răspuns motor în aria nervilor cranieni, reflex oculo-cefalic și oculo-vestibular. De asemenea, este necesară electroencefalograma sau angiografia celor patru axe vasculare carotidiene sau scintigrafia cerebrală care să ateste lipsa circulației sangvine intracerebrale.