paturi spital3.jpgUnităţile sanitare cu paturi vor putea închiria spaţiile suplimentare furnizorilor de servicii medicale necesare populaţiei, altele decât cele furnizate de unitatea sanitară care deţine spaţiul de închiriat, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pot închiria spaţii pentru organizarea unor servicii alimentare, de furnizare a presei sau alte activităţi cu respectarea tuturor normelor legale, astfel ca unitatea sanitară să-şi desfăşoare activitatea în bune condiţii.

„Prin închirierea spaţiilor se vor realiza venituri suplimentare pentru întreţinerea, repararea, modernizarea imobilelor în care unitatea sanitară îşi desfăşoară activitatea sau pentru achiziţia unor dispozitive medicale. Venitul suplimentar va fi împărţit conform prevederilor legale, o cotă de 50% va reveni autorităţii publice/instituţiei publice care are calitatea de locator, restul de 50% din chirie urmând să fie virată la bugetul de stat. Prin promovarea unei hotărâri a Guvernului se va reglementa faptul că Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare cu paturi din subordine să poată închiria imobile sau părţi din acestea, aflate în administrare şi care fac parte din domeniul public al statului, numai cu avizul prealabil al Ministerul Sănătăţii, prin licitaţie publică, cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare”, prevede proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru închirierea unor imobile sau părţi din acestea. AGERPRES