salonspital_MARE.jpgUna dintre principalele sarcini pentru noul Guvern va fi identificarea şi sistematizarea direcţiilor optime de acţiune, în domeniul sănătăţii, pentru implementarea măsurilor de reformă în cadrul unui proces „amplu de consultare”, care să permită clarificarea aşteptărilor populaţiei, dar şi nivelul de suport al mediului politic, se arată în programul de guvernare propus de Uniunea Social Liberală.

Implementarea unor reforme legislative şi instituţionale în domeniul sănătăţii, finalizarea, promovarea şi aprobarea noului proiect de lege a sănătăţii, elaborarea actelor normative privind funcţionarea sistemului de sănătate pentru anul 2013 în concordanţă cu modificările preconizate de noua lege, pregătirea condiţiilor tehnice necesare reorganizării sistemului de sănătate (costul pe act medical, clasificarea spitalelor pe nivele de competenţă, planul naţional de paturi), implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din sistemul sanitar, dar şi crearea cadrului legislativ şi administrativ pentru implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate reprezintă priorităţi ale USL.

Totodată, conform programului de guvernare se are în vedere înfiinţarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale şi medicinei bazate pe dovezi, înfiinţarea în structura spitalelor a compartimentului de management al calităţii şi accelerarea procesului de acreditare a spitalelor, demararea activităţilor necesare extinderii sistemului de management al calităţii la toate nivelurile asistenţei medicale, dar şi creşterea accesibilităţii populaţiei vulnerabile la servicii medicale.
Alte măsuri prevăzute în programul de guvernare la capitolul Sănătate se referă la înfiinţarea centrelor multifuncţionale în zonele în care şi-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale de specialitate, asigurarea condiţiilor materiale şi financiare, cu sprijinul autorităţilor locale, pentru înfiinţarea centrelor de permanenţă asigurând astfel continuitatea asistenţei medicale, înfiinţarea de noi centre de primire urgenţe în zonele cu risc crescut, asigurarea accesului la tratamentul cu medicamente esenţiale.

Viitorul Executiv va urmări de asemenea reducerea costurilor cu medicamentele, inclusiv prin implementarea unui sistem de achiziţii centralizate, promovarea consumului de medicamente generice pentru populaţie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente), modificarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea consiliilor etice din unităţile sanitare.

Se are în vedere, totodată, demararea elaborării unei strategii de echilibrare financiară a sistemului de sănătate în următorii cinci ani, dar şi identificarea modalităţilor de a reduce arieratele la medicamentele utilizate în tratamentul în ambulator şi prevenirea acumulării altora noi. AGERPRES