Dotarea și măsurile de dezinfecție, respectiv de asepsie / antisepsie în clinici și cabinete stomatologice presupun acum un circuit special al bolnavului, al personalului medical, cu echipare și dezechipare în condiții de spațiu și cu manopere diferite, declară Prof. Univ. Dr. Norina Forna, vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. “Costurile ridicate ce impun circuite separate, echipamente de protecție, precum și utilizarea unor tehnologii de vârf de tip simulare sau clinice, obligă aceste instituții să realizeze o dirijare a fondurilor pe aceste direcții, o recompartimentare a spațiilor, reorganizarea programului de învățământ și o reanalizare a competențelor și a specializărilor”, menționează profesorul ieșean în interviul acordat portalului MedicalManager.ro.

 

Ce provocări a adus pandemia COVID-19 și limitările impuse de starea de urgență, respectiv de starea de alertă, în activitatea medicilor stomatologi?

În sistemul de învățământ și de sănătate s-au semnalat cele mai mari provocări. Schimbările și reorganizarea activității în învățământul superior a presupus, conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4020 din 07.04. 2020, desfășurarea on-line, atât a cursurilor, cât și a stagiilor clinice, necesitând un susținut program interactiv teoretic și practic prin: hands-on, filme și demonstrații, pentru prezentarea manoperelor practice.

Asociația Dentară Română pentru Educație (ADRE), afiliată la Asociația Dentară Europeană pentru Educație (ADEE), alături de Asociația Decanilor Facultăților de Medicină Dentară din România (ADFMDR), pe care le reprezint ca președinte și Facultatea de Medicina Dentară din UMF “Grigore T. Popa” Iași, ca și decan, au participat și participă activ la toate activitățile internaționale adresate educației, având posibilitatea de a pune de acord, atât managementul educațional în domeniul curricular și al competențelor finale ale absolventțlor, cât și posibilitatea cunoașterii tuturor aspectelor tehnologice în aplicațiile practice de specialitate sau educaționale, precum și implicarea în realizarea unor proiecte europene pe tărâmul formării și educației.

O mărturie a colaborărilor la nivel ADEE se regăsește în standardele tehnologice avansate aplicate în Facultatea de Medicină Dentară din UMF “Grigore T. Popa” Iași, ca urmare a echipamentelor unice în România și foarte reduse ca număr în Europa, introduse în România pe seama proiectelor europene POSDRU: „Strategii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piața muncii a studenților specializați în medicina dentară” (Nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/63942); “Adaptarea ofertei învățământului medical dentar superior la nevoile pieții muncii și ale societății bazate pe cunoaștere” (Nr. contract: POSDRU/86/1.2/S/63699); „Centru de formare specialiști și resurse în reabilitarea orală” (Nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/62208); „Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare” (Nr. contract: POSDRU/160/2.1/S/139881).

Practica aplicata in domeniul stomatologiei ce acompaniaza atit spatiul educational, cit si al asistentei medicale de specialitate se supune din momentul ordonanatei militare (pe perioada de urgenta) si dupa, in etapa de alerta, Deciziei nr 24 CMSR din 20.05 2020, protejind atit

pacientul, cit si practicianul atit de raspindirea infectiei cu COVID 19, cit si a infectarii actorilor actului medical.

 

Ce măsuri pot fi luate pe termen mediu și lung la nivelul sistemului național de sănătate pentru ca în cazul apariției unor noi astfel de situații de criză să nu mai fie îngrădit accesul pacienților la consultații și tratament?

În perioada stării de urgență, măsurile referitoare la activitățile restrânse doar la realizarea tratamentului pentru urgențele stomatologice au fost aplicate numai în România.

Evident că orice activitate care se desfășoară în acest domeniu într-o astfel de perioadă implică și riscuri și măsuri suplimentare, ca de altfel și pentru alte patologii ca HIV-SIDA/  hepatită, care pot genera pentru pacient și personalul medical precauții importante.

Dotarea și măsurile de dezinfecție, respectiv de asepsie / antisepsie în clinici și cabinete stomatologice pentru această patologie presupune un circuit special al bolnavului, al personalului medical, cu echipare și dezechipare în condiții de spațiu și cu manopere diferite.

Toate aceste precauții presupun o permanentizare a implementării Deciziei CMSR și ordonanței Ministerului Sănătății și Agenției de Prevenire a transmiterii bolilor transmisibile în România în toate serviciile stomatologice și evident, în cele medicale.

 

Ce capacitate are sistemul medical universitar să pregătească specialiști în disciplina stomatologie capabili să facă față unor astfel de situații critice?

Formarea viitorilor specialiști trebuie să ofere condițiile cele mai adecvate rigorilor actuale ale deciziilor și măsurilor stipulate în ordinul Ministerului Sănătății Nr. 874/2020 și a Nr. 828/2020, și în Hotărârea Nr. 394/2020 a Guvernului României.

Costurile ridicate ce impun circuite separate, echipamente de protecție, precum și în egală măsură, utilizarea unor tehnologii de vârf (de tip simulare sau clinice), obligă aceste instituții să realizeze o dirijare a fondurilor pe aceste căi și direcții, o recompartimentare a spațiilor, reorganizare a programului de învățământ și o reanalizare a competențelor și a specializărilor.

Desigur, o perfectare a pregătirii practice a acestora se va concretiza în pregătirea individuală a studentului/rezidentului și aprofundarea acesteia pe timpul stagiaturii sau a perfecționării practice în primul an al absolvirii lor, sub îndrumarea unui medic specialist/primar.

Managementul particular al formării absolvenților reprezintă o preocupare permanentă a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

 

Care sunt proiectele pe care le derulează în momentul de față Consiliul Internațional Francofon al Decanilor de Medicină Dentară?

Începând din anul 2017, în calitate de preşedinte CIDCDF – Confederaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză, care reunește conducerea tuturor facultăților din spațiul francofon mondial, am propus şi am participat la implementarea şi derularea unor proiecte cu impact semnificativ asupra învăţământului universitar stomatologic din ţările francofone.

În prezent sunt în curs de derulare 2 proiecte derulate în colaborare cu l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Primul proiect  vizează participarea mea ca Expert evaluator în domeniul calității în procesul de evaluare / acreditare a programelor de studiu din instituțiile de învățământ superior francofone.

Evaluarea  periodică a unui program de studiu are ca obiectiv important ameliorarea calității domeniului respectiv, prin respectarea standardelor și criteriilor obligatorii care să permită universității să se înscrie în rândul instituțiilor performante și competitive pe piața muncii.

Al doilea proiect se referă la Asigurarea calității în învățământul superior prin formarea de specialiști în domeniul Reabilitării Orale Complexe.

Obiectivul specific al acestui proiect urmărește formarea de specialiști în domeniul reabilitării orale prin îmbunătățirea cunoștințelor și a deprinderilor specifice pentru personalul didactic din învățământul superior stomatologic din diferite țări francofone care alcătuiesc rețeaua CIDCDF. Acest lucru se va realiza în mod concret cu ajutorul unei platforme online pusă la dispoziție de Asociația Societatea Română de Reabilitare Orală.

Domeniul reabilitării orale reunește traiectorii de excelență în Medicina Dentară, legate de ultimele sisteme de protezare, de terapie implanto-protetică, fără a omite aspectele clinice ale terapiei minim invazive (Laser terapia) și abordarea socială a pacienților defavorizați.

Pentru aceasta, atingerea unor standarde de calitate în acest domeniu solicită crearea unui cadru optim de formare de specialiști. Acest cadru va fi creat prin  folosirea de instrumente interactive în procesul formativ (sistemul de telemedicină) și accesarea informațiilor de ultimă oră din domeniu, ceea ce conferă o plus valoare  proiectului.