Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, coordonatorulul Simpozionului de educație medicală continuă “Malnutriția – ucigașul tăcut din spitale” (Iași, 24-25 octombrie 2019), susține că nutriția trebuie să fie o componentă importantă a managementului oricărui pacient spitalizat și trebuie să fie mereu în atenția echipei medicale, care se ocupă de acesta. “Nu este vorba numai despre îngrijirea și recuperarea pacienților critici, unde cu siguranță nutriția clinică are un rol central în măsurile complexe de management al pacientului critic și de reabilitare a acestuia, dar aș extinde cadrul și aș spune că nutriția clinică este o placă turnantă în managementul oricărui pacient cu o boală suficient de gravă pentru a fi spitalizat”, spune Prof. Dr. Ioana Grigoraș, Șef al Clinicii Anestezie-Terapie Intensivă din Institutul Regional de Oncologie Iași.

 

Medicul ieșean susține că stările acute de boală influențează semnificativ starea de nutriție și determină o modificare acută a statusului nutrițional. Această modificare este evidentă clinic sau subtilă, subclinică, dar există întotdeauna. “De obicei, această alterare acută se adaugă peste o alterare cronică a statusului nutrițional și împreună influențează major evoluția bolii și răspunsul la tratament. Deci, dacă medicii curanți sunt concentrați pe tratamentul bolii pentru care pacientul s-a internat, neglijând nutriția, de fapt neglijează o șansă importantă de a direcționa evoluția acestuia spre vindecare și de a îmbunătăți statusul pacientului în general”.

 

“Avem la dispoziție produse și mijloace moderne prin care să administrăm nutriția clinică artificială”

Potrivit Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș, problema nutriției clinice trebuie să fie bazată pe un abord multidisciplinar și în echipă.

„Trebuie să facem clar distincția între alimentație, care înseamnă utilizarea alimentelor naturale prelucrate în diverse moduri, și nutriție care înseamnă utilizarea unor produse farmaceutice care conțin aceleași principii nutritive, dar dozate, adaptate și prelucrate pentru stări patologice specifice.”

“Este evident ca este sarcina medicului curant ca pe lângă boala de bază să trateze consecințele acesteia asupra stării nutriționale și să îmbunătățească statusul nutrițional al pacientului. Dar abordul în echipă este esential. Asistenta medicală, de exemplu, supraveghează nemijlocit bolnavul, modul, cantitatea și calitatea alimentelor ingerate de către acesta, dacă alimentele sunt adecvate stării patologice a pacientului. Aceasta trebuie, așadar, să sugereze modificări ale tipului de alimentație dacă este cazul. Pe lângă membrii echipei medicale (medici, asistenți), farmacia este implicată și ea în procesul de gestionare a nutriției pacientului spitalizat, pentru că trebuie să fie capabilă să pună la dispoziție aceste produse farmaceutice specifice tipului de boală sau de alimentație artificială. Este tot mai evident, în aceste condiții, că toată lumea trebuie să lucreze în aceeași direcție în a acorda atenția bine-meritată nutriției clinice”.

În ceea ce privește nivelul actual de abordare a nutriției clinice în spitalele din România, Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș susține că, la momentul actual, nivelul este inadecvat, dar în creștere. “Este un lucru important, pe de o parte pentru că lumea conștientizează importanța acestui subiect și pe de altă parte avem la dispoziție produse și mijloace moderne prin care să administrăm nutriția clinică artificială, și cred că lucrurile au un curs ascendent. Consider că educația medicală continuă oferă “jucătorilor” din sistemul de sănătate informațiile necesare și asta nu face decât să încurajeze, să accentueze acest trend ascendent al utilizării nutriției clinice în spitalele din România. De altfel, în țara noastră, avem o societate de nutriție clinică enterală și parenterală – ROSPEN – care este afiliată la Societatea Europeană și care este o societate extrem de activă, care face în fiecare an simpozioane cu participare internațională, aș spune chiar minicongrese și în care promovează acest concept. Anesteziștii sunt “cheia” implementării noilor tehnici de nutriție și mă bucură faptul că, în timp, s-a reușit implicarea activă în această societate științifică a multor medici din alte specialități: chirurgi, oncologi, interniști, nefrologi, ORL-ișt, etc. Deci, Societatea Română de Nutriție Enterală și Parenterală este o societate multidisciplinară, așa cum este firesc de altfel. Până la urmă, aceste manifestări asigură comunicarea și schimbul de informație științifică, schimbul de expertiză personală, astfel încât lucrurile sunt în plină ascensiune în domeniul nutriției clinice în România”.

 

“Sunt necesare programe care să susțină din punct de vedere financiar nutriția clinică”

Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș atrage atenția că managerii instituțiilor medicale au un rol important în acest domeniu, pentru că aceștia coordonează și supervizează toată activitatea dintr-un spital, astfel că un manager trebuie să impulsioneze conștientizarea și aplicarea principiului nutriției clinice la bolnavul spitalizat, prin toate modalitățile care presupun acest lucru. Inclusiv promovarea activităților de educație medicală continuă.

“Trebuie să existe cadru organizatoric care să permită o nutritie corectă a bolnavului spitalizat, un număr adecvat de personal (medicii, asistentele) care în multiplele sarcini pe care le au de desfășurat, trebuie să păstreze loc și timp adecvat și pentru această activitate și sunt mândră să spun că în spitalul nostru (Institutul Regional de Oncologie Iași), normarea cu personal este aproape de maximul prevăzut de lege, ceea ce arată o preocupare pentru a asigura cadrul în care activitatea să se poată desfășura corect. Așa cum am spus, trebuie să existe și disponibilul financiar astfel încât să avem la dispoziție produsele și materialele care să permită administrarea nutriției clinice. Subliniez încă o dată că lucrurile sunt complexe, interdisciplinare și trebuie să existe o voință comună în aceeași direcție”.

“Următorul pas și care sper să nu vină foarte târziu, este că această nutriție să iasă în afara spitalului. Acest lucru se întâmplă deja în multe țări din Europa. Există pacienții cu patologii cronice, care fac pe termen lung imposibilă total sau partial alimentația adecvată, imposibilitate care determină deteriorarea progresivă a statusului nutritional. După externarea din spital aceștia beneficiază la domiciliu de o nutriție artificială cronică adecvată. Având în vedere că aceste produse farmaceutice, care înlocuiesc alimentele, sunt scumpe, există programe care să susțină din punct de vedere financiar nutriția artificială la domiciliu, care uneori se poate întinde pe durata întregii vieți. Asigurând însă acest lucru, se asigură dreptul la o viață normală”.

 

Simpozionul de educație medicală continuă “Malnutriția – ucigașul tăcut din spitale” are loc la Hotel Ramada din Iași, pe 24 și 25 octombrie, fiind creditat cu puncte EMC.

În calitatea de coordonator și lector al acestui curs, Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș spune că simpozionul se adresează medicilor din orice specialitate care sunt implicați în tratamentul pacientului spitalizat și că se va discuta despre nutriția clinică artificială, atât enterală cât și parenterală.

 “Invit pe toți cei care doresc să-și consolideze cunoștințele despre nutriția clinică, dar și pe cei care abia acum descoperă acest subiect să participe la acest curs. Le garantez că va fi un curs foarte interesant și aplicat, cu noțiuni teoretice, dar și cu noțiuni practice, aplicabile la patul bolnavului. Va fi un curs interactiv, în care împreună lectori și cursanți vom discuta cazuri clinice și vom găsi impreună soluții la probleme nutriționale complexe. Mai mult, sper că va fi nu numai un timp extrem de bine valorificat din punct de vedere al informațiilor, dar și o atmosferă destinsă agreabilă, care să ne permit să învățăm ceva nou în mod plăcut”. 

 

Pentru înscrierea la curs, accesați http//:oamenisicompanii.ro/malnutritie-octombrie-2019/ sau contactați managerul de program, Mari Semcu, la email mari.semcu@oamenisicompanii.ro sau tel. 0728.11.66.97.