pacient.jpgNumărul total de paturi aprobat la nivel naţional pentru anul 2014 este de 120.950, iar pentru anul 2015 este de 119.950, prevede unui proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014 – 2016 pus în dezbatere publică pe site-ul ministerului Sănătăţii.

Nota de fundamentare a proiectului prevede pentru anul 2016 ca numărul total de paturi aprobat la nivel naţional să fie de 118.950. Numărul total de paturi la nivel naţional include paturile din secţiile de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute, respectiv pentru afecţiuni cronice, paturile din sanatorii şi preventorii.

În nota de fundamentare se precizează că numărul total de paturi aprobat la nivel naţional nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate precum şi cele din penitenciarele spital. „Deoarece internările pacienţilor care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate sau în spitalele penitenciar se realizează prin hotărâri ale instanţelor de judecată şi nu prin decizie medicală, iar tratamentul acestora nu este posibil în servicii ambulatorii sau de internare de zi în locul tratamentului în serviciile de internare continuă, se impune adoptarea unei măsuri prin care aceste paturi destinate internărilor obligatorii să nu mai fie cuprinse în numărul total de paturi contractabile. Includerea acestor structuri în numărul total de paturi la nivel naţional ar determina o presiune suplimentară pentru reducerea celorlalte categorii de paturi din unităţile spitaliceşti. Ca urmare, se propune ca numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate precum şi numărul de paturi din penitenciarele spital să nu fie inclus în numărul total de paturi aprobat la nivel naţional şi acestea să fie contractate separat cu casele de asigurări de sănătate. În anul 2014 se propune o reducere cu 2.177 a numărului total de paturi aprobat la nivel naţional echivalent cu numărul de paturi aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi numărul de paturi din penitenciarele spital”, prevede nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, pentru anii 2015 şi 2016 se propune o scădere cu câte 1.000 de paturi pentru a se atinge indicatorul de 4,8 paturi acute la 1.000 de locuitori, care reprezintă atât o medie la nivel european, cât şi o ţintă asumată de România în cadrul Acordurilor cu Banca Mondială. AGERPRES