61,48% dintre respondenţii unui studiu realizat de către Autoritatea Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate consideră că după acreditarea spitalului în care lucrează, satisfacţia pacienţilor faţă de serviciile medicale s-a îmbunătăţit în mare şi foarte mare măsură, iar 61,24% s-au referit la calitatea serviciilor medicale/actului medical.

Diversificarea surselor de finanţare este văzută în măsură mare şi foarte mare de 69,42% dintre respondenţi ca o măsură utilă pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale, definirea pachetului unic de servicii a fost menţionată de 52,71%, iar introducerea unor standarde naţionale de cost/calitate pentru bunuri şi servicii medicale contractate – de 52,73%.

Totodată, respondenţii au răspuns că după acreditarea spitalului s-a pus în mare şi foarte mare măsură accent pe respectarea procedurilor (80,9%), alocarea resurselor necesare pentru creşterea calităţii actului medical (67,63%), dezvoltarea unei strategii clare pentru îmbunătăţirea calităţii (67,48%).

După acreditarea spitalului, angajaţii au fost implicaţi în măsură mare şi foarte mare în implementarea unor măsuri pentru creşterea calităţii (60,45%), monitorizarea feedback-ului primit de la pacienţi cu privire la calitatea actului medical din spital (65,15%).

41,96% dintre respondenţi cred ca rezultatele acreditării vor determina pacienţii să meargă la spitalele cel mai bine clasate, 52,12% cred că vor merge, ca şi până acum, la spitalul cel mai apropiat, 43,05% că vor întreba medicul specialist pentru o recomandare, iar 8,48% că vor întreba asociaţiile de pacienţi.

Doar 34,76% consideră că nivelul calităţii serviciilor medicale certificat prin acreditarea spitalului va influenţa medicii de familie în orientarea pacienţilor.

Potrivit rezultatelor cercetării, 27,85% dintre profesioniştii respondenţi consideră că timpul le permite să acorde asistenţă medicală fiecărui pacient internat în mică şi foarte mică măsură, iar 34,65% în mare şi foarte mare măsură.

Medicii cer sprijinul altor medici când au cazuri dificile (96,6%).

Un procentaj de 57,04% dintre profesionişti cred în mare şi foarte mare măsură că dotarea cantitativă este suficientă pentru performanţa medicală, iar 59,74% au în vedere dotarea calitativă.

Cercetarea a fost realizată în rândul spitalelor în perioada 1 august – 15 septembrie 2018 de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. La chestionarul aplicat online au răspuns 5.403 persoane, dintre care 1.411 medici şi 3.992 asistenţi medicali. AGERPRES