Pentru a primi acreditarea ANMCS, unitățile sanitare sunt obligate să aibă structură de management al calității serviciilor de sănătate

O nouă Ordonanță de Urgență, publicată astăzi, aduce modificări majore privind funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate din spitale și unități sanitare, care vor să primească acreditarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial, introduce obligativitatea pentru unitățile sanitare care doresc acreditarea de a avea o structură de management al calității serviciilor de sănătate. Mai mult, în această structură trebuie să existe cel puțin un post de medic, iar organizarea, funcționarea și atribuțiile principale ale acestei structuri se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui ANMCS.

În cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, medicii trebuie să dețină la data încadrării avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății.

 

Materialul integral pe www.360medical.ro