Asociaţia medicilor de Familie Bucureşti (AMFB), Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) – biroul din România prezintă, în cadrul Conferinţei Naţionale de Medicina Familiei , pe 28 martie de la ora 13.00, dezbaterea publică de lansare a Raportului NIVEL „Evaluarea structurii şi furnizării asistenţei primare în România” .

Proiectul a fost lansat în România în 2009 şi implementat în 2010, în cadrul Acordului bienal de colaborare 2010-2011 încheiat între Biroul Regional OMS pentru Europa şi Ministerul Sănătăţii din România, un acord care stabileşte domeniile principale de activitate în care vor colabora cele două părţi.

Alţi parteneri implicaţi în proiect au fost Institutul Olandez de Cercetare în Servicii Sanitare (The Netherlands Institute for Health Services Research – NIVEL) – Centru de colaborare OMS pentru serviciile medicale primare, Centrul de Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS) din România, precum şi alţi factori de decizie din sistemul sanitar din România, cum ar fi experţi în politici naţionale, manageri, educatori medicali, medici de familie şi pacienţii acestora.

Raportul evaluează progresele ce au avut loc în asistenţa primară în România, utilizând o metodologie ce caracterizează un sistem de asistenţă primară bun ca fiind comprehensiv, accesibil, coordonat şi care asigură continuitatea. Mai mult, metodologia evaluează şi dacă furnizarea de asistenţă primară este realizată într-un cadru legal şi normativ adecvat, cu mecanisme de finanţare, strategii de resurse umane, asigurarea de unităţi adecvate, echipamente şi medicamente corespunzătoare, precum şi printr-o conducere eficientă.

Astfel, raportul oferă o perspectivă structurată a punctelor forte şi a slăbiciunilor organizării şi furnizării de servicii medicale primare dintr-o ţară, inclusiv asupra opiniilor profesioniştilor şi a pacienţilor direct vizaţi şi până la creatorii de politici şi factori de decizie.

La dezbatere participă:

– Dr. Valentina Baltag, Ofiţer tehnic pentru sănătatea şi dezvoltarea adolescentului OMS, Biroul Regional Europa;

– Christine Beerepoot, Consilier Senior ingrijiri primare de sanatate OMS Biroul Regional Europa;

– Dr. Victor Olsavszky, Reprezentant OMS România;

– Dr. Sandra Adalgiza Alexiu, Secretar SNMF;

– Dr. Cătălina Panaitescu, medic primar MF;

– Dr. Marina Pîrcălabu, medic primar MF;

– Dr. Raluca Zoiţanu, medic rezident MF.

Raportul va fi distribuit în format electronic participanţilor la dezbatere şi va ajunge în forma printată la sediul fiecărei filiale a SNMF, pentru a fi la dispoziţia medicilor de familie din toată ţara.