Dispenser-ul inteligent NosoEx: opțiunea viitorului pentru igiena mâinilor

Context: Rezistența la antimicrobiene a germenilor actuali este provocarea cu implicații dramatice a zilelor noastre. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a elaborat un model statistic conform căruia 2.4 millioane de oameni sunt la risc vital în perioada 2015-2020 ca urmare a infecțiilor cu germeni multirezistenți.  Iar dacă rezistența antimicrobiană urmează trendul proiectat, Europa sudică va fi afectată în mod particular. Italia este în fruntea listei de riscuri cu rata de mortalitate cea mai mare. Rezistența bacteriană la antibiotice specifice cauzează una din cinci infecții în țările OCDE și EU 28.

Principala cale de transmitere rămâne cea prin intermediul mâinilor personalului medical și vizitatorilor. În plus, igiena mâinilor este stabilită prin consensul forurilor internaționale de promovare a politicilor de sănătate ca fiind cel mai important instrument de prevenire a infecțiilor asociate actului medical, 50% din dintre acestea putând și evitate prin manevre simple.

 

Monitorizarea complianței igienei mâinilor în sistemul medical:

Monitorizarea complianței igienei mâinilor poate fi tratată sub diferite aspecte:

Monitorizare manuală– prin observarea și raportarea activităților de igienă  a fost considerată până în urmă cu câțiva ani standardul de aur. Între timp s-a constatat  că monitorizarea directă înseamnă un efort intensiv, costisitor și acoperă doar între  1.2%  și 3.5%  din proceduri. În plus, cel mai semnificativ dezavantaj este potențialul de influență comportamentală negativă asupra celor care știu că sunt monitorizați (Efectul  Hawthorne)- de exemplu a apărut o  supraevaluare a ratei de complianță de  300%.

Măsurătorile cantităților de produs consumat în igiena mâinilor au variat fie în plus, fie în minus, dar fără relevanță în complianța practică, contextuală din clinici. Supravegherea pacienților în legătură cu practicile de igienă a mâinilor este o altă modalitate de a colecta date, dar acestea sunt lipste de acuratețe.

În acest mod, experiența a dovedit că monitorizarea electronică are abilitatea de a monitoriza aproape ideal complianța manevrelor de igienă a mâinilor.

Cele mai importante  aspecte de luat în considerare sunt:

 • economia de timp necesară managementului și epidemiologilor pentru a face analiza

și

 • evitarea erorilor sau a subiectivității.

Beneficii ale monitorizării software a complianței:

 • Generarea de rapoarte care ilustrează atât manevrele de igienă cât și oportunitățile ratate
 • Rapoartele pot fi comparate și analizate pentru a determina unde sunt necesare intervenții adiționale
 • Notificări pentru încurajarea personalului să aplice în timp real manevrele corecte
 • Corecție comportamentală aplicabilă imediat –dacă există un semnal imediat al unei lacune acesta funcționează cu rezultat mult mai eficient decât în cazul altor metode.
 • Instalare rapidă, management facil și sistem integrat
 • Monitorizarea electronică nu înseamnă echipamente suplimentare, nu este necesar spațiu sau personal în plus și, în final, un raport ideal cost/ eficiență
 • Un singur sistem reunește produse diferite (igienă, dezinfectare, îngrijire)
 • Îmbunătățeste eficiența traseelor corecte de igienă în spitale și  transpunerea în practică a strategiei multimodale lansate de OMS, de îmbunătăţire şi susţinere a igienei mâinilor în cadrul îngrijirilor pentru sănătate.
 • Nu interferează cu activitatea zilnică a personalului medical, așa cum ar putea fi cazul cu alte mijloace de monitorizare, ci dimpotrivă chiar o eficientizează
 • Auditul procesului de igienă se va desfășura mult mai rapid și mai eficient, ceea ce va conduce în final la scopul pe care îl vizăm cu toții, atât beneficiari cât și furnizori ai serviciilor de sănătate: reducerea ratei de transmitere a infecțiilor și creșterea siguranței pacientului și a actului medical.

Studiile sugerează faptul că monitorizarea electronică are efecte asupra monitorizării complianței igienei, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, prin colectarea și raportarea unor date consistente și în timp real.

Avantajele utilizării sistemului de monitorizare NosoEx:

 • Aplicare logistică: încărcarea dispenser-ului la momentul adecvat
 • Monitorizarea aplicării conceptului celor 5 momente prin transpondere
 • Sistem de monitorizare în cloud

 

 

 

 

 

Instrumentele de bază

Indicatorii de evaluare a complianței înseamnă:  Timp real ⇒⇒⇒ Efort minim ⇒⇒⇒ Rezultate precise.