Ministerul Sănătății a pregătit un proiect de act normativ care va stabili noi norme metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical și privind dotarea minimă obligatorie a acestora, în funcție de activitățile desfășurate. 

Acesta este al doilea proiect de reglementare lansat în ultimele două săptămâni de Ministerul Sănătății privind cabinetele de liberă practică pentru serviciile conexe actului medical, după cel privind condițiile de autorizare sanitară.

Noul ordin urmează să înlocuiască ordinul ministrului Sănătății nr. 646/2019, privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Normele sunt aplicabile următoarelor activități conexe actului medical: tehnica dentară, biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală, fizică medicală, fizioterapie, psihologie medicală, logopedie, sociologie medicală, optometrie medicală, optică medicala, protezare ortopedică și protezare auditivă.

DOTĂRI MINIME

Principalele noutăți sunt legate de reglementarea dotărilor minime ale cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, în funcție de specificul acestora.

Un cabinet de fizioterapie va trebui să dispună de o sală de fizioterapie, cu următoarele condiții de spațiu:– suprafața utilă a sălii va asigura cel puțin 4,5 – 5 mp pentru fiecare pacient;
– sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;
– pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;
– cabină de duș (cu apă caldă permanentă) și WC;
– spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.

Dotările minime specifice ale cabinetului vor cuprinde 1 spalier, 2 saltele, 1 oglindă de perete, 1 masă kineto simplă, 1 bancă, 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți, greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice, minimum 3 – 4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa “dispozitive ajutătoare” (de exemplu: pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.) și cântar pentru persoane.

Cabinetul trebuie să aibă o trusă de urgență standard.

Pentru un cabinet de tehnică dentară, dotarea este în funcție de tipul de lucrări dentare executate și include scanner optic, sistem computerizat dotat cu softuri pentru construcție, modelare și frezare, aparat de frezaj și aparat pentru sinterizare.

 

Documentul poate fi accesat AICI