Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat joi, în conferinţă de presă, că vor apărea noi reglementări privind funcţionarea farmaciilor.

„Aceste modificări ale Legii farmaciilor reprezintă o necesitate, având în vedere că la sfârşitul acestui an încetează aplicabilitatea criteriului demografic privind înfiinţarea farmaciilor comunitare. Renunţarea la acest criteriu ar duce la autorizarea fără limită a farmaciilor comunitare iar, în prezent, în România există un număr suficient de farmacii prin care se asigură aprovizionarea cu medicamente a populaţiei. Mai mult, dacă eliminăm acest criteriu, există pericolul transferului farmaciilor din mediul rural în cel urban”, a subliniat Cseke Attila, potrivit unui comunicat remis de Ministerul Sănătăţii.

Ministrul a precizat însă că farmaciile înfiinţate până acum nu vor fi afectate. Noua Lege a farmaciilor prevede ca înfiinţarea unei farmacii comunitare în mediul urban să se realizeze în funcţie de numărul de locuitori şi la o distanţă de minimum 500 de metri de o altă farmacie comunitară. El a mai spus că în noua formă a legii s-a eliminat excepţia înfiinţării farmaciilor în centre comerciale, gări şi aerogări. Prin excepţie de la criteriul demografic, vor mai putea fi deschise unităţi farmaceutice doar pe o rază de 100 m de spitalele care au compartimente de permanenţă sau Unităţi de Primiri Urgenţe, cu condiţia ca farmacia să aibă orar permanent, pentru ca un bolnav care are o urgenţă noaptea să-şi poată lua medicaţia necesară. O altă prevedere importantă care a fost introdusă în lege este aceea a serviciului de permanenţă în unităţile farmaceutice.


Ministrul a accentuat asupra necesităţii permanenţei în farmacii pentru ca să se asigure accesul populaţiei 24 de ore din 24. Asigurarea asistenţei farmaceutice permanente a populaţiei este obligatorie pentru minimum o farmacie în localităţile cu cel puţin 20.000 locuitori. Metodologia de funcţionare se va stabili, conform Ordinului ministrului, adoptat cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la adoptarea legii. Ministrul a exemplificat cu câteva judeţe pentru a justifica decizia noilor reglementări. În judeţe ca Ilfov, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa nu există nicio farmacie cu program permanent, în timp ce în judeţe ca Braşov, Galaţi, Alba, Olt, Satu Mare, Suceava, Vrancea sau Caraş-Severin există doar câte una.


Mai mult, conform noilor prevederi, o farmacie va putea fi înfiinţată şi va funcţiona ca o societate comercială, în care farmacistul este asociat unic sau este în asociaţii de farmacişti care deţin cel puţin 51% din acţiuni, pentru că, a subliniat ministrul, aceste reglementări sunt în majoritatea ţărilor europene, în Austria, Portugalia, Franţa, Germania, Slovenia farmaciile sunt conduse numai de farmacişti. Un lanţ de farmacii, potrivit noilor reglementări, nu mai poate cumpăra o farmacie decât dacă acţionarul principal este farmacist şi are peste 50% din acţiuni.


„În acest fel, vom readuce farmacia în mâinile farmacistului. Numai când unitatea farmaceutică va redeveni a farmacistului, acesta se va preocupa mai mult de buna asigurare a serviciilor farmaceutice ale unităţii respective”, a spus ministrul Sănătăţii. Instituţia medicamentelor trebuie susţinută în primul rând de farmacişti, a accentuat Cseke Attila.

„Vrem să ne asigurăm că farmaciile nu devin nişte societăţi comerciale care urmăresc doar profitul. Sigur că şi un farmacist are ca obiectiv obţinerea de profit. Dar, în calitate de farmacist profesionist, nu va administra farmacia în scop exclusiv economic, ci dintr-o perspectivă profesională”, a adăugat ministrul Cseke Attila. O altă prevedere importantă este cea care se referă la funcţia de farmacist-şef.


Dacă până în prezent farmacistul-şef conducea unitatea doar în baza unui certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, conform noii prevederi legale va putea deveni farmacist-şef doar farmacistul care va face dovada unei experienţe de cel puţin doi ani în profesie. Acesta va avea dreptul de a conduce o singură unitate farmaceutică, în care are şi norma de bază, a arătat ministrul. El a făcut referire şi la două prevederi importante, în premieră, respectiv interzicerea vânzării pe internet a medicamentelor de către farmaciile comunitare. Măsura urmăreşte realizarea calităţii actului farmaceutic. De asemenea, farmaciile şi drogheriile vor fi obligate să primească de la pacienţi medicamentele expirate pentru a fi distruse, în condiţiile legii.


Ministrul a afirmat că acest proiect va fi discutat cu Colegiul Farmaciştilor din România şi şi-a exprimat speranţa că aceste reglementări spre eficientizarea actului farmaceutic vor asigura un acces mai uşor al pacienţilor la medicamente. În legătură cu intrarea în funcţiune a noilor reglementări, ministrul a spus că acestea vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2011. AGERPRES