Lupta împotriva tuberculozei reprezintă o prioritate de sănătate publică, subliniază miercuri Ministerul Sănătăţii, menţionând că, în prezent, sunt în derulare mai multe proiecte şi acţiuni în parteneriat cu OMS şi mai multe organizaţii neguvernamentale în vederea întăririi capacităţii de tratare şi prevenţie a tuberculozei în România.

„În fiecare an, ziua de 24 martie reprezintă un prilej de a face cunoscute acţiunile, măsurile şi resursele pe care le concentrăm pentru întărirea capacităţii de tratare şi prevenţie a tuberculozei, obiectivul final fiind eradicarea acestei maladii. Tuberculoza este o boală infecţioasă care poate fi prevenită. Cu toate acestea, este încă o problemă majoră de sănătate publică în România, şi nu numai. Acţiunile eficiente de prevenţie şi tratament trebuie să fie în continuare o prioritate pentru sistemul de sănătate. Tranziţia la modelul centrat pe pacient al îngrijirilor medicale ambulatorii şi dezvoltarea unui cadru cuprinzător de monitorizare şi evaluare pentru controlul tuberculozei sunt esenţiale. De asemenea, este foarte important rolul organizaţiilor non-guvernamentale care susţin activităţile de control al tuberculozei prin furnizarea asistenţei şi prin acţiunile desfăşurate în rândul categoriilor sociale vulnerabile, în situaţii de risc, prin dezvoltarea unui model integrat de servicii bazate pe comunitate”, afirmă ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform comunicatului de presă, MS derulează, în prezent, un proiect amplu – „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” – finanţat prin Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei din Grantul ROU-T-MOH.

„Printre principalele obiective se numără consolidarea capacităţii României de a elabora şi implementa strategii naţionale, planuri de acţiune şi programe naţionale de sănătate, în special în domeniul bolilor transmisibile, inclusiv tuberculoza, elaborarea unei legislaţii care să asigure o acoperire universală a sănătăţii populaţiilor-cheie, îmbunătăţirea eficienţei fondurilor publice pentru serviciile de sănătate prin reconstituirea modelului de îngrijire din spitale, bazat pe servicii ambulatorii şi comunitare, îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului în rândul populaţiilor cele mai vulnerabile, nedeservite, în situaţii de risc, prin dezvoltarea unui model integrat de servicii bazate pe comunitate şi consolidarea răspunsurilor comunitare, a sistemelor şi a angajamentului pentru controlul bolilor, prin lărgirea implicării organizaţiilor societăţii civile şi a altor părţi interesate din comunitate pentru a răspunde mai bine nevoilor populaţiilor cheie şi vulnerabile”, arată sursa citată.

În privinţa măsurilor legislative, MS menţionează că anul acesta a intrat în vigoare Ordinul pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi s-au încheiat protocoale de colaborare privind schimbul de date pentru acordarea indemnizaţiei lunare de hrană dintre direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

Tot în cadrul proiectului, Ministerul Sănătăţii desfăşoară o colaborare cu organizaţii non-guvernamentale, precum Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), pentru servicii sociale de sprijin, precum cele de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale.

„Va fi evaluată şi revizuită Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020, dar şi extinsă până în 2030. În cadrul strategiei se propune, printre altele, reducerea mortalităţii prin tuberculoză cu 60% până în 2025 şi cu 80% până în 2030 faţă de anul 2018. De asemenea, va fi revizuită legislaţia naţională pentru achiziţia de medicamente şi teste de diagnostic în vederea simplificării şi debirocratizării procedurilor”, susţine MS.

Totodată, conform comunicatului, Ministerul Sănătăţii derulează un amplu program de screening pentru tuberculoză la nivel naţional. Proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” este axat pe prevenirea, screeningul şi diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup ţintă de 75.010 persoane la nivel naţional, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunităţi rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependenţă de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar. Proiectul beneficiază de cofinanţare din fonduri europene nerambursabile în valoare de 63,3 milioane de lei, la care se adaugă contribuţia din bugetul Ministerului Sănătăţii, în valoare de 975.000 de lei, şi este coordonat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. AGERPRES