Asistenţa medicală operaţională se asigură de formaţiunile medicale de tratament şi de evacuare medicală specifice, înfiinţate şi organizate în acest scop de către Ministerul Apărării Naţionale, prevede un proiect de OUG aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Potrivit proiectului de ordonanţă care completează Legea 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii, unităţile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare alocă paturi destinate pentru situaţiile de boală şi accidente cauzate în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, prin ordin al conducătorilor ministerelor şi instituţiilor respective.

„Domeniul asistenţei medicale operaţionale este reprezentat de serviciile de protecţie medicală a forţei armate, de serviciile de evaluare, tratament şi evacuare medicală, de asistenţă medicală de hemotransfuziologie furnizate de personalul medico-sanitar militar şi auxiliar sanitar militar din Ministerul Apărării Naţionale, în scopul prezervării stării de sănătate, protejării şi salvării vieţii personalului militar şi civil propriu, precum şi cel al forţelor participante din cadrul ţărilor partenere, care participă (…) la acţiuni militare pe timpul executării misiunilor, acţiunilor militare şi exerciţiilor naţionale/multinaţionale pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu şi la declararea stării de război”, stipulează proiectul.

Asistenţa medicală umanitară presupune asigurarea serviciilor de asistenţă medicală operaţională şi de transport medical şi se acordă de personalul Ministerului Apărării Naţionale în colaborare cu structurile Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivele asistenţei medicale operaţionale vizează: protecţia medicală a forţei armate; triajul, salvarea şi evacuarea rapidă a bolnavilor şi răniţilor; stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului pentru răniţi/bolnavi pe timpul acţiunilor militare; reabilitarea medicală şi recuperarea militarilor şi a civililor răniţi, pe timpul acţiunilor militare.

Personalul medico-sanitar militar este reprezentat de cadre militare active, soldaţi şi gradaţi profesionişti absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior sau postliceal, militar sau civil în domeniul medical şi farmaceutic acreditat, cu drept de liberă practică medicală, care deţine competenţe în asistenţa medicală operaţională. Pentru dobândirea competenţelor specifice medicinei operaţionale, personalul medico-sanitar militar şi auxiliar sanitar militar urmează programe de formare profesională în instituţiile de învăţământ şi în centrele de formare specializate aflate în structura Ministerului Apărării Naţionale şi/sau în alte centre de formare autorizate şi acreditate aflate în structura instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, mai prevede proiectul.

Competenţele specifice medicinei operaţionale pentru personalul medico-sanitar militar şi auxiliar sanitar militar sunt reglementate, în concordanţă cu standardele NATO, prin ordin comun al ministrului Apărării Naţionale şi al ministrului Sănătăţii. AGERPRES