Ministerul Sănătății va organiza, pe 4 septembrie, o dezbatere pe marginea proiectului de ordin pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor. Dezbaterea are loc la solicitarea Federației Patronatelor Farmaceutice din România, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Proiectul de ordin are în vedere reglementarea modificărilor la nivel de norme aduse prin Ordonanța de Urgență 58/2017. Sunt specificate atribuțiile fiecărei instituții implicate în autorizarea, supravegherea și supracontrolul unităților farmaceutice precum și modalitatea de sancționare în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare și modalitatea de suspendare și de retragere a autorizațiilor, se arată în referatul de aprobare al ordinului aflat pe site-ul Ministerului Sănătății.

De asemenea, se reglementează aspecte neclare în ceea ce privește modalitatea de depunere a dosarelor în vederea autorizării, termenele de soluționare precum și aspecte privind organizarea spațiului unităților farmaceutice.

Potrivit proiectului, inspecția în vederea înființării sau mutării sediilor unităților farmaceutice se desfășoară de către farmaciștii/medicii inspectori din cadrul Direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și urmărește respectarea prevederilor legale în vigoare și a regulilor de bună practică farmaceutică.

Totodată, farmaciștii sau medicii inspectori din Direcțiile de sănătate publică județene și ale municipiului București vor efectua inspecții periodice de supraveghere, denumite și control, în unitățile autorizate pentru distribuție cu amănuntul de medicamente, astfel încât fiecare unitate autorizată să fie inspectată cel puțin o dată la 3 ani, se mai arată în proiect.

Dacă în timpul inspecției de supraveghere se constată repetarea abaterilor privind organizarea, dotarea și funcționarea unităților farmaceutice, farmaciștii sau medicii inspectori propun suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare a unității farmaceutice. Retragerea autorizației se efectuează la al doilea raport de inspecție în care este constatată cel puțin o deficiență critică într-un interval de 3 ani sau când se constată alte abateri de la legislația în vigoare, mai prevede proiectul.

În proiectul de ordin se stipulează că toate încăperile trebuie să fie suficient iluminate și cu temperatură și umiditate adecvate păstrării medicamentelor în condițiile specificate de producător, iar pardoselile trebuie să fie confecționate din material ușor lavabil. De asemenea, toate încăperile farmaciei trebuie să fie situate la parter. Depozitul — încăperea sau încăperile în care se păstrează medicamentele și alte produse permise a se elibera prin farmacii trebuie să aibă o suprafață de minimum 10 mp.

După cum precizează proiectul, pentru depozitarea medicamentelor cu regim special trebuie să fie asigurate condiții specifice. Documentul stabilește de asemenea, o zonă special dedicată păstrării medicamentelor expirate sau a celor colectate în vederea distrugerii. AGERPRES