Ministerul Sănătăţii a pus în consultare un proiect de ordin care prevede realizarea unui program de pregătire în vederea obţinerii de competenţe în „supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale” pentru asistenţii medicali din serviciile de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (SPIAAM). Centrele de pregătire propuse spre acreditare sunt Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Timişoara.

Programul va avea 192 de ore, dintre care 60 teoretice şi 132 ore practice şi se va derula pe parcursul a 16 săptămâni (5 săptămâni pregătire teoretică şi 11 săptămâni pregătire practică). Programul se va finaliza cu un examen scris şi o probă de abilităţi – proiect prin rezolvarea unor situaţii practice.

Scopul programului este de a forma asistenţi medicali cu competenţe în prevenirea, supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM), fiind astfel capabili să aplice şi să monitorizeze măsurile de prevenire şi control a infecţiilor pe parcursul activităţilor lor curente.

Programul este propus pentru asistenţi medicali cu drept de liberă practică, cu studii finalizate atât cu examen de licenţă, cât şi fără examen de licenţă, respectiv cu examen de certificare a calificării profesionale, care prin obţinerea competenţelor de prevenire, supraveghere şi limitare a Infecţiilor

Asociate Asistenţei Medicale pot efectua activităţi în cadrul compartimentelor/serviciilor de profil din spitale sau alte unităţi medicale, acţiuni de coordonare (director de îngrijiri, coordonatori de programe de sănătate în domeniu), de training şi de participare în echipele de cercetare.

Validarea ştiinţifică se va face de către UMF Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Cluj- Napoca, UMF Timişoara, Centrul Naţional de Control al Bolilor Transmisibile Bucureşti.

Potrivit proiectului, deţinătorul atestatului poate: să coordoneze sau să participe la desfăşurarea activităţilor de prevenire, supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, se implică în declanşarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, pune în aplicare măsurile tehnice necesare pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, participă împreună cu medicul la acţiuni de consiliere pentru luarea unor măsuri administrative, să desfăşoare activităţi de formare a altor categorii de asistenţi medicali sau a personalului de îngrijire cât şi participarea la proiecte cercetare în domeniu, să contribuie la acţiunile desfăşurate de compartimentele de management al calităţii pentru elaborarea documentaţiei în vederea acreditării/reacreditării unităţilor medicale. AGERPRES