Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică proiectul Planului Naţional Strategic pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA (PNS) în perioada 2018- 2020, urmând ca după încheierea dezbaterilor să fie supus aprobării Guvernului.

Potrivit unui comunicat de presă al MS, PNS urmăreşte prioritizarea intervenţiilor de prevenire şi utilizarea testării HIV ca poartă de intrare în tratament. De asemenea, în proiect sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea accesului universal la tratament ARV pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA şi acordarea unor beneficii şi servicii sociale.

Totodată, proiectul de act normativ propune reconstituirea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, care va avea rolul de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA.

„Avem nevoie de un cadru strategic care să reglementeze intervenţiile necesare pentru prevenirea răspândirii acestor afecţiuni şi asigurarea accesului la tratament şi îngrijiri HIV/SIDA. Acest plan va sta la baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării programelor şi proiectelor naţionale şi locale de intervenţie în domeniul supravegherii, controlului şi prevenirii cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA până în 2020. De asemenea, această strategie respectă convenţiile, tratatele şi alte acte internaţionale privind monitorizarea întregii activităţi în domeniul HIV/SIDA, la care România este parte”, a declarat Sorina Pintea.

MS precizează că documentul pus în transparenţă vineri este realizat în concordanţă cu Strategia naţională a Guvernului privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA şi protecţia persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA şi reglementează principalele direcţii de acţiune şi măsurile ce se impun pentru prevenirea transmiterii infecţiilor HIV şi SIDA şi protecţia persoanelor afectate de aceste boli.

Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din alte finanţări internaţionale, inclusiv fonduri structurale.

Ultima strategie aprobată în domeniu a fost cea aferentă perioadei 2004-2007 (HG nr. 1342 din 26 august 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA în perioada 2004 – 2007). Documente ulterioare au fost elaborate (ultimul dintre acestea în anul 2010 sub egida Comisiei Naţionale de Luptă Anti-SIDA, viza perioada 2011 – 2015) fără a fi însă aprobate oficial. AGERPRES