Membrii Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii (MS), autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, arată Legea care aprobă OUG în acest sens, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit actului normativ, respectivele persoane nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul unităţilor sanitare, cabinetelor
medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România sau al colegiilor de specialitate. De asemenea, arată legea, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere  şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, la propunerea managerului spitalului, cu avizul Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. Structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele private se avizează de Ministerul Sănătăţii sau de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Până la obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii, solicitat ca urmare a reorganizării persoanei juridice deţinătoare în cadrul căreia este organizat şi funcţionează spitalul privat, avizele şi autorizaţiile deţinute de către acesta îşi păstrează valabilitatea, dacă structura organizatorică a spitalului nu se modifică ca urmare a reorganizării persoanei juridice deţinătoare, conform declaraţiei pe propria răspundere depusă de către reprezentantul legal al acesteia. AGERPRES